Minilex - Lakipuhelin

Velkajärjestelyn suhde yrityksen saneeraukseen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Siinä missä yksityishenkilön velkajärjestely tähtää yksityishenkilön toimintakyvyn ja taloudellisen aktiivisuuden palauttamiseen, toteutuu sama tavoite yritysten kohdalla yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitetussa menettelyssä; yrityssaneerauksessa.

Kun velkajärjestelyn kohteena on elinkeinotoimintaa harjoittava velallinen, voisi yksityishenkilön velkajärjestelyn ja yrityssaneerauksen mahdollinen samanaikainen toteuttaminen johtaa tulkintaongelmiin. Sen vuoksi lakiin on sisällytetty nimenomainen säännös siltä varalta, että velallinen on yksityinen elinkeinon- tai ammatinharjoittaja ja maksuohjelman aikana tehdään päätös velallista koskevan yrityssaneerauksen aloittamisesta.

Tällaisissa tilanteissa velkajärjestelylain mukaan vahvistettu maksuohjelma pääsääntöisesti lain nojalla raukeaa. Saneeraus on siten lähtökohtaisesti maksuohjelman ehdot syrjäyttävä menettely. Tuomioistuin voi kuitenkin pääsäännöstä poiketen määrätä, että maksuohjelma ei raukea silloin, kun siihen on olemassa erityinen syy siksi, että pääosa maksuohjelmaan sisältyvistä veloista on ohjelmaa noudattaen suoritettu.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa