Minilex - Lakipuhelin

Velkajärjestelyn suhde konkurssiin

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Suomalaisessa maksukyvyttömyysoikeudessa velallisen toimintakyvyn palauttamiseen tähtäävillä menettelyillä on etusija suhteessa velallisen omaisuuden realisointia tarkoittavaan konkurssimenettelyyn. Velkajärjestelyn etusija käy ilmi niistä velkajärjestelylain säännöksistä, jotka koskevat velkajärjestelyn suhdetta velkojan tekemän konkurssihakemuksen käsittelyyn.

Velallinen voi hakea velkajärjestelyä sen jälkeen, kun velkoja on hakenut velallisen asettamista konkurssiin. Jos velallinen tekee hakemuksensa ennen konkurssiin asettamista koskevaa tuomioistuimen päätöstä, konkurssihakemuksen käsittelyä on velkajärjestelylain mukaan lykättävä, kunnes päätös velkajärjestelyn aloittamisesta on tehty. Velkojan tekemä konkurssihakemus raukeaa, mikäli velkajärjestely tuomioistuimen päätöksellä aloitetaan. Mikäli tuomioistuin katsoo, ettei velkajärjestelyn aloittamiseen ole edellytyksiä, tulee konkurssihakemus käsiteltäväksi.

Velkoja voi velallisen velkajärjestelyhakemuksesta riippumatta aina hakea velallista konkurssiin. Myös tällöin velkajärjestelyn etusija toteutuu siten, että konkurssihakemuksen käsittelyä lykätään, kunnes päätös velkajärjestelyn aloittamisesta on tehty. Velkajärjestelyn aloittaminen johtaa edellä mainituissa tapauksissa konkurssihakemuksen raukeamiseen ja velkajärjestelyn evääminen hakijalta konkurssihakemuksen käsittelyyn.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »