Minilex - Lakipuhelin

Velkajärjestelyn piiriin kuuluva velka ja varallisuus velallisen harjoittaessa elinkeinotoimintaa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa velkajärjestelyn piiriin kuuluvalla velalla tarkoitetaan kaikkia velallisen velkoja, jotka ovat syntyneet ennen velkajärjestelyn alkamista. Vuoden 2015 alussa voimaan tulleiden lainmuutosten jälkeen myös yksityishenkilön elinkeinotoimintaan liittyvät velat on voitu järjestellä maksuohjelmassa. Aiemmin ainoastaan elinkeinon- tai ammatinharjoittajana toimivan velallisen yksityistalouden velkojen järjestely oli mahdollista velkajärjestelylain keinoin.

Yksityistalouden velkojen järjestely edellyttää, että jokin laissa säädetyistä vaihtoehtoisista edellytyksistä täyttyy. Yksi näistä edellytyksistä on, että elinkeinotoiminnan velat järjestellään velkajärjestelylain mukaisesti. Toisaalta elinkeinotoimintaan liittyvien velkojen järjestely edellyttää muun muassa, että myös yksityistalouden velat järjestellään velkajärjestelylain mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että yksityishenkilön velkajärjestelyn piiriin voi kuulua joko ainoastaan yksityistalouden velkoja tai kaikki henkilön velat. Lisätietoja näiden kahden velkalajin velkojen järjestelyedellytyksistä voi kysyä esimerkiksi soittamalla Minilexin lakipuhelimeen.

Velallinen voi velkajärjestelynkin aikana tehdä, pääsäännöstä poiketen, elinkeinotoiminnan kannalta tarpeellista velkaa, kunhan velka ei ole määrältään tai ehdoiltaan epätavallista. Velallinen voi kuitenkin ottaa määrältään tavallista suuremman luoton, jos luoton ottaminen on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon toiminnasta maksuohjelman aikana velalliselle odotettavissa oleva kertyvä tulo. Elinkeinotoiminnan jatkuvuutta yksityishenkilön velkajärjestelyn yhteydessä turvataan lisäksi lain määräyksellä, jonka mukaan yksityinen elinkeinon- tai ammatinharjoittaja ei ole menettelyssä velvollinen muuttamaan rahaksi sellaista elinkeinotoimintaan liittyvää varallisuutta, jota elinkeinotoiminnan tarkoituksenmukainen jatkaminen edellyttää.

Avoimen- ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen osuutta yhtiössä ei tule velkajärjestelyssä muuttaa rahaksi, jollei joku velkojista sitä vaadi ja samalla saata todennäköiseksi, että tämä johtaisi velkojan kannalta parempaan tulokseen kuin yhtiöosuuden säilyminen velallisella.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa