Minilex - Lakipuhelin

Velkajärjestelyn oikeusvaikutuksien kesto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkajärjestelyyn liittyvien kieltojen tarkoituksena on velallisen tilanteen rauhoittaminen ja sitä seuraava velallisen taloudellisen toimintakyvyn palauttaminen sekä velkojille tulevien suoritusten turvaaminen mahdollisimman tehokkaasti. Siten maksuohjelman vahvistamiseen tähtäävän menettelyn kestäessä velallisen ja velkojien toimintavapautta rajoittavat kiellot ovat perusteltuja.

Velkajärjestelyn oikeusvaikutukset ovatkin lain mukaan voimassa siihen asti, kunnes maksuohjelma vahvistetaan. Ohjelman vahvistamisen jälkeen velallisen tulee suorittaa velkajärjestelyn piiriin kuuluvia velkojaan ja velkojat voivat tarpeen tullen turvautua perintätoimiin.

Mikäli velkajärjestelyä koskeva velallisen hakemus hylätään, velkajärjestelyn alkamisen oikeusvaikutukset lakkaavat, kun tuomioistuimen päätös on annettu. Velkajärjestelyhakemuksen hylkäävä tuomioistuin voi kuitenkin erityisistä syistä määrätä, että oikeusvaikutukset ovat voimassa siihen asti, kunnes päätös on lainvoimainen tai asiassa toisin määrätään.

Mikäli velkajärjestelyn oikeusvaikutukset lakkaavat hakemuksen hylkäämisen vuoksi, voidaan laissa säädetyn kiellon nojalla estynyttä tai keskeytynyttä täytäntöönpanoa tai virka-apua jatkaa aikaisemman täytäntöönpano- tai virka-apuhakemuksen perusteella.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa