Minilex - Lakipuhelin

Velkajärjestelyn myöntäminen yleisestä esteestä huolimatta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annettu laki sisältää luettelon velkärjestelyn yleisistä esteistä. Esteperusteiden voidaan kokoavasti todeta muodostavan joukon sellaisia velallisen moitittavaksi katsottavia menettelyjä, joiden seurauksena velkajärjestelyn myöntämistä ei voida pitää perusteltuna.

Yleisten esteperusteidenkaan soveltaminen ei kuitenkaan voi olla täysin kaavamaista. Velkajärjestelyn yleisen esteen olemassaolo ei siten aina tarkoita sitä, että velkajärjestelyä ei voitaisi myöntää. Yksityishenkilön velkajärjestelystä annettu laki nimittäin sallii velkajärjestelyn myöntämisen yleisen esteen olemassaolosta huolimatta silloin, kun siihen on painavia syitä.

Velkajärjestelyn myöntämistä puoltavia painavia syitä arvioitaessa huomiota tulee lain mukaan kiinnittää velkaantumisesta kuluneeseen aikaan, velallisen toimiin velkojen maksamiseksi ja muihin olosuhteisiin, sekä velkajärjestelyn merkitykseen velallisen ja velkojien kannalta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »