Minilex - Lakipuhelin

Velkajärjestelyn lisäedellytykset velallisen harjoittaessa elinkeinotoimintaa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Silloin kun maksukyvytön velallinen harjoittaa elinkeinotoimintaa, on laissa asetettu velkajärjestelylle eräitä lisäedellytyksiä. Elinkeinotoimintaa harjoittavaan velalliseen liittyvillä erityisillä lain säännöksillä halutaan varmistaa, että kyse on nimenomaan yksityishenkilön varallisuuspiiriin kohdistuvasta taloudellisen tilanteen korjaamisesta. Vuoden 2015 alusta lukien laissa on tehty ero yksityishenkilön yksityistalouden velkojen järjestelyn ja elinkeinotoiminnan velkojen järjestelyn välillä.

Kun kyseessä on velallinen, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa yksityisenä elinkeinon- tai ammatinharjoittajana, voidaan velallisen yksityistalouden velat järjestellä ainoastaan, jos hänellä on maksuvaraa tavallisten velkojen maksamiseen ja elinkeinotoiminnan jatkaminen on tarkoituksenmukaista. Lisäksi edellytetään, että velallisella ei ole harjoittamastaan elinkeinotoiminnasta aiheutuneita velkoja tai niitä on vähän ja hänen ainoastaan tai pääasiallisesti tässä elinkeinotoiminnassa käytettävä varallisuutensa on vähäistä. Toisaalta tämän tyyppisen elinkeinonharjoittajan kohdalla velkajärjestely voidaan myöntää myös silloin, kun elinkeinotoimintaan liittyviä velkoja on enemmän kuin vähän, mutta niitä ei ole erääntyneinä maksamatta ja kun velallinen kykenee maksamaan elinkeinotoimintaan liittyvät velat tästä toiminnasta saamillaan tuloilla niiden erääntyessä. Velallisen aiemmin harjoittamaan elinkeinotoimintaan liittyviä velkoja pidetään laskennassa yksityistalouden velkoina, jos kyseinen elinkeinotoiminta on lopetettu ja velallisen velkavastuut on selvitetty.

Yksityistalouden velkojen järjestelyn edellytyksenä on, että myös velallisen elinkeinotoiminnan velat järjestellään. Velkajärjestelylaissa säädetään yksityiskohtaisesti elinkeinotoiminnan velkojen järjestelyn edellytyksistä. Elinkeinotoiminnan on oltava ”melko pienimuotoista” eikä sen tervehdyttäminen saa edellyttää yritystoimintaa koskevia järjestelyjä. Velallisen on myös kyettävä maksamaan menettelyn alkamisen jälkeen syntyvät elinkeinotoimintaan liittyvät velkansa toiminnasta saatavilla tuloilla sitä mukaa kuin ne erääntyvät. Toiminnan jatkaminen ei saa myöskään aiheuttaa määrältään tavallista elinkeinotoiminnan jatkamisen kannalta tarpeellista luoton ottoa laajempaa velkaantumista.

Jos velallinen harjoittaa elinkeinotoimintaa avoimen yhtiön yhtiömiehenä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä, voidaan velkajärjestely myöntää hänelle vain jos, kyseinen yhtiö on maksukykyinen eikä sitä uhkaa maksukyvyttömyys tai jos yhtiö on yrityssaneerauksen kohteena.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa