Minilex - Lakipuhelin

Velkajärjestelyn hakija ja hakeminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityishenkilön velkajärjestely tulee aina vireille velallisen omasta hakemuksesta. Tässä suhteessa velkajärjestely poikkeaa huomattavasti muunmuassa konkurssista, jonka yhteydessä on tavallista, että asia tulee vireille nimenomaan velkojan aloitteesta.

Pääsääntönä velkajärjestelyssä on, että velallinen hakee velkajärjestelyä itselleen. Poikkeuksena velallisen omaa, yksilöllistä, velkajärjestelyhakemusta tarkoittavaan pääsääntöön laissa säädetään, että aviopuolisot, yhteisesti velasta vastuussa olevat velalliset sekä velallinen ja takaaja voivat hakea velkajärjestelyä yhdessä. Näillä tahoilla on siinä määrin kiinteä yhteys velalliseen, että heidän asemansa menettelyssä on otettava erityisesti huomioon.

Velkajärjestelyä haetaan tietyn sitä varten vahvistetun asiakirjakaavan muodossa. Velkajärjestelyä koskevaa hakemusta tarkoittava kaava toimitetaan tuomioistuimen kansliaan. Ennalta vahvistettua hakemuksen muotoa on noudatettava sillä uhalla, että hakemus voidaan muuten jättää tutkimatta. Silloin, kun poiketaan yksittäisen velallisen tekemän hakemuksen pääsäännöstä, muunmuassa aviopuolisoiden hakiessa velkajärjestelyä yhdessä, kunkin velkajärjestelyä hakevan velallisen hakemuksesta on käytävä ilmi se peruste, jonka nojalla velkajärjestelyä haetaan yhdessä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa