Minilex - Lakipuhelin

Velkajärjestely ja myötävaikutusvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velallisella on velkajärjestelyssä lakisääteinen myötävaikutusvelvollisuus, joka säilyy koko maksuohjelman ajan. Myötävaikutusvelvollisuus alkaa itse asiassa jo velkajärjestelyn hakemisesta. Velkajärjestelyä haettuaan velallisen on lain mukaan pyrittävä ylläpitämään maksukykyään ja ryhdyttävä sellaisiin toimenpiteisiin maksukykynsä parantamiseksi, joita häneltä kohtuudella voidaan edellyttää. Velallisen on siis säilytettävä ansaintamahdollisuutesi ja oltava myös valmis niitä lisäämään. Velallinen ei voi perusteettomasti myöskään lisätä menojaan sillä seurauksella, että maksuohjelman toteuttamiseen ei jää riittävästi varoja.

Lisäksi velallinen on yleisesti velvollinen myötävaikuttamaan siihen, että velkajärjestely voidaan asianmukaisesti toteuttaa ja että selvittäjä voi asianmukaisesti hoitaa tehtävänsä. Velallisen on niin ikään maksuohjelman aikana esitettävä velkojan pyynnöstä selvitys lisäsuoritusvelvollisuuden perusteena olevista seikoista. Selvitys on velkojan pyynnöstä esitettävä vielä kolme kuukautta maksuohjelman päättymisen jälkeenkin. Myötävaikutusvelvollisuus on siten suhteellisen laaja, eivätkä sen rajat ole kovin selkeät. 

On myös syytä huomata, että tuomioistuin voi määrätä maksuohjelman raukeamaan velkojan hakemuksesta, jos velallinen on vaarantanut maksuohjelman toteutumisen velkaantumalla ilman välttämättömään toimeentuloonsa liittyvää tai siihen rinnastettavaa perustetta taikka laiminlyömällä muulla tavoin myötävaikutusvelvollisuutensa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa