Minilex - Lakipuhelin

Velallisen tulojen ja varallisuuden käyttäminen velkojen suoritukseksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityishenkilön velkajärjestelyn tavoitteena on myös toimia velkavastuun mahdollisimman tehokkaan toteuttamisen välineenä. Tässä suhteessa merkittävä on lain säännös, jonka mukaan velallisen on velkajärjestelyssä käytettävä velkojensa suoritukseksi kaikki ne tulot, joita hän ei tarvitse välttämättömiin elinkustannuksiinsa ja elatusvelvollisuudesta johtuviin menoihinsa. Tätä välttämättömien elinkustannusten määrän ylittävää osaa velallisen tuloista kutsutaan velkajärjestelyssä velallisen maksuvaraksi.

Tulojen lisäksi myös velallisen varallisuutta muutetaan velkajärjestelyssä rahaksi ja käytetään suorituksiin velkojille. Aivan vapaata velallisen omaisuuden rahaksimuutto ei kuitenkaan ole. Pääsääntönä näet on, että velallinen saa pitää itsellään perusturvaansa kuuluvan varallisuuden.

Velallisen perusturvaan luetaan lain mukaan kuuluvaksi velallisen omistusasunto, hänen ja hänen perheensä kohtuullinen asumisirtaimisto ja kohtuullisen tarpeen mukaiset henkilökohtaiset tavarat sekä lisäksi työvälineet ja niihin rinnastettavat esineet, joita velallinen tarvitsee toimeentulonsa turvaamiseen. Perusturvan piiriin kuuluvaa omaisuutta saadaan velkajärjestelyssä muuttaa rahaksi ainoastaan silloin kun siihen on tuomioistuimen myöntämä lupa tai se on vakuutena velallisen itsensä velasta eikä velallinen kykene velkaa riittävästi maksamaan. Lisäksi velallisen omistusasunto voidaan muuttaa rahaksi tavallisten velkojen suoritukseksi silloin, kun velallinen ei pysty maksamaan tiettyä velkojen vähimmäiskertymää. Toisaalta perusturvan piirin ulkopuolelle jäävän omaisuuden kohdalla ei rajoituksia käyttämisestä velkojen suoritukseksi ole. Lain mukaan nimenomaan kun velallisella on muuta, kuin perusturvan piiriin luettavaa omaisuutta, on se aina käytettävä velkojen suoritukseksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa