Minilex - Lakipuhelin

Velallisen omistusasunto velkajärjestelyssä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos velallisella on omistusasunto, tulee hänen suorittaa tavallisia velkojaan tietty lain edellyttämä laskennallista kertymää vastaava määrä riippumatta siitä saako hän pitää asuntonsa vai ei. Tämä laskennallinen vähimmäiskertymä toimii eräänlaisena mittapuuna arvioitaessa sitä, saako velallinen säilyttää omistusasuntonsa velkajärjestelyssä.

Nimittäin, jos havaitaan että velallinen, jolla on omistusasunto, ei kykenisi enintään 10 vuotta kestävän maksimipituisen maksuohjelman avulla omistusasuntonsa säilyttäen suorittamaan tavallisia velkojaan lain vaatiman vähimmäiskertymän osoittamaa määrää, on asunto lain mukaan muutettava rahaksi. Jos velallisen omistusasunnon realisointi kuitenkin tuottaisi vain vähäisen lisäkertymän velkojille taikka kohtuullista muuta asuntoa ei ole löydettävissä, asuntoa ei muuteta rahaksi.

Tuomioistuin voi kuitenkin velallisen vaatimuksesta lykätä velallisen omistusasunnon rahaksimuuttoa, jos sitä velallisen ja hänen perheensä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena ja jos velallinen kykenee suorittamaan omistusasuntoa mahdollisesti rasittavalle vakuusvelalle juoksevan koron, joka kertyy lykkäyksen ajalta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa