Minilex - Lakipuhelin

Velallisen maksukyvyttömyys on velkajärjestelyn myöntämisen edellytys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityishenkilön velkajärjestelyn myöntämisen edellytyksenä on, että velallinen on maksukyvytön. Maksukyvyttömyydelle insolvenssimenettelyiden yhteydessä yleisesti sovellettavaksi tulevana kriteerinä on laissa muotoiltu oma määritelmä. Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain mukaan velallinen on maksukyvytön silloin, kun hän muuten kuin tilapäisesti on kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Tämän kriteerin soveltaminen on velkajärjestelyn myöntämisen suhteen varsin merkittävässä asemassa. Siksi maksukyvyttömyyden arviointiin liittyen on laissa annettu erityisiä tarkentavia määräyksiä.

Lain mukaan velallisen maksukykyä arvioitaessa tulee ottaa huomioon ensinnäkin velallisen varallisuuden rahaksi muuttamisesta saatavat varat. Toiseksi huomiota tulee kiinnittää velallisen tuloihin sekä hänen ansaintamahdollisuuksiinsa ottaen huomioon hänen ikänsä, työkykynsä sekä muut asiaan vaikuttavat olosuhteet. Kolmanneksi velallisen maksukykyyn vaikuttavista tekijöistä laki mainitsee velallisen välttämättömät elinkustannukset, jotka siis tulee ottaa myös huomioon maksukyvyttömyys-kriteerin täyttymistä tutkittaessa. Myös velallisen mahdollisella elatusvelvollisuudella on vaikutusta maksukyvyn arviointiin.

Edellä mainittujen lisäksi laissa säädetään, että velallisen maksukyvyn arvioinnissa tulee huomioida myös muut velallisen taloudelliseen asemaan vaikuttavat seikat. Tämä jättää maksukyvyn arviointiin joustavuutta siten, ettei arviointi tapauskohtaisesti pääse muodostumaan velallisen kannalta kohtuuttomaksi. Näiden suhteellisen avointen ja tulkinnanvaraistenkin arviointiohjeiden tueksi oikeusministeriön asetuksessa säädetään lisäksi tarkemmin velallisen maksukykyä arvioitaessa huomioon otettavista seikoista. Velallisen maksukyvyttömyys velkajärjestelyn edellytyksenä tulee näitä ohjeita noudattaen siten perusteellisesti tutkittua tuomioistuimen päättäessä velkajärjestelyn aloittamisesta.

 

Yhteenveto

 

  • Yksityishenkilön velkajärjestelyn myöntämisen edellytyksenä on, että velallinen on maksukyvytön. 
  • Velallinen on maksukyvytön silloin, kun hän muuten kuin tilapäisesti on kykenemätön maksaman velkojaan niiden erääntyessä. 
  • Velallisen maksukykyä arvioitaessa otetaan huomioon velallisen varallisuuden rahaksi muuttamisesta saatavat varat.  Huomiota kiinnitetään myös velallisen tuloihin ja ansaintamahdollisuuksiinsa. Huomiota tulee kiinnittää myös velallisen välttämättömiin elinkustannuksiin ja mahdolliseen elatusvelvollisuuteen, sekä velallisen taloudellisen asemaan vaikuttaviin seikkoihin.

 

Summary in English

 

  • Acceptance of debt arrangements of private persons requires that the debtor is insolvent.
  • The debtor is insolvent when, other than temporarily, he is unable to pay his debts when they expire. 
  • When assessing the solvency of the debtor, the amount of funds received from the debtor’s non-monetary property must be taken into consideration. Other things that need to be taken into  consideration include the debtor’s income and possibilities of making income, his immediate cost of living and possible maintenance liability, as well as other matters relating to his financial status. 

 

Kysymyksiä ja vastauksia

 

Mitä tarkoittaa maksukyvyttömyys?

  • Lain mukaan velallinen on maksukyvytön silloin, kun muuten kuin tilapäisesti hän on kykenemätön maksamaan velkansa niiden erääntyessä. 

 

Asiasta muualla

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]