Minilex - Lakipuhelin

Vakuusvelat yksityishenkilön velkajärjestelyssä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkajärjestelyssä vakuusvelalla tarkoitetaan sellaista velkajärjestelyn piiriin kuuluvaa velkaa, jonka vakuudeksi velkojalla on kolmansiin nähden tehokas esinevakuusoikeus (esimerkiksi panttioikeus) velalliselle kuuluvaan tai velallisen hallinnassa olevaan omaisuuteen. Vakuusvelkana otetaan velkajärjestelyssä huomioon se osa velasta, jonka vakuuden arvo velkajärjestelyn alkaessa kattaa. Siinä tapauksessa, että velallisella on velkaa josta hänen perusturvaansa kuuluva omaisuus on vakuutena, osoitetaan velalisen maksuvarasta ensin tarpeellinen vakuusvelkaosuus tätä varten. Jos velallinen ei kykene määrättyä vakuusvelkaosuutta maksamaan, vakuutena oleva omaisuus tulee muuttaa rahaksi. Vakuuden haltijan oikeus suoritukseen on siten turvattu varsin hyvin velkajärjestelyssä.

Tehokkaan esinevakuuden tuottama velkojan suoja toteutuu velkajärjestelyssä lisäksi muun muassa siten, että vakuusvelan kohdalla maksamatta olevan velan määrän alentaminen ja velan maksuvelvollisuuden poistaminen kokonaan eivät tule kyseeseen. Myös luottokustannusten leikkaamiseen sekä velan maksun kohdentamiseen päävelan ja korkojen kesken on olemassa tiettyjä rajoituksia. Vakuusvelkojan asema suhteessa velkajärjestelyvelalliseen on turvattu myös siinä mielessä, että velkajärjestely ei vaikuta velkojan esinevakuusoikeuden pysyvyyteen tai sisältöön. Velkajärjestelyssä voidaan kuitenkin toteuttaa vakuuksien uudelleenjärjestely korvaamalla vakuus toisella velan turvaavalla vakuudella.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa