Minilex - Lakipuhelin

Väliaikainen kielto yksityishenkilön velkajärjestelyssä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pääsääntöisesti velkajärjestelyn "rauhoittamisaikaan" johtavat laissa säädetyt kiellot, kuten velallista koskeva maksukielto ja velkojia koskeva perintäkielto, ovat suoraa seurausta velkajärjestelyn aloittamisesta. Ne ovat siis aloittamispäätöksellä voimaan astuvia lainsäädännöllisiä kieltoja.

Tuomioistuin voi kuitenkin jo velkajärjestelyä koskevan hakemuksen tultua vireille määrätä velkajärjestelyn tavoitteiden ennakoivaa turvaamista tarkoittavan maksu- ja vakuudenasettamiskiellon, perintäkiellon , ulosmittauskiellon tai muun täytäntöönpanon kiellon. Edellä mainitut kiellot tuomioistuin voi tapauskohtaisesti määrätä olemaan tarpeen vaatiessa väliaikaisesti voimassa jo ennen velkajärjestelyn alkamista. Väliaikaiset kiellot päättyvät tavanomaisesti tuomioistuimen päätökseen velkajärjestelyn aloittamisesta.

Väliaikaista kieltoa tarkoittava määräys voidaan antaa velkojia kuulematta, jos se on asian kiireisyyden johdosta perustelua. Muutoksenhakua väliaikaista kieltoa tarkoittavaan tuomioistuimen päätökseen on rajoitettu laissa tarkemmin säädetyllä tavalla. Tuomioistuimen on lain mukaan viipymättä ilmoitettava ulosottoa koskevan väliaikaisen kiellon määräämisestä velallisen kotipaikan ja velallisen kiinteistön sijaintipaikan ulosottoviranomaiselle.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa