Minilex - Lakipuhelin

Työtuomioistuin on työehtosopimusriitojen erityistuomioistuin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työtuomioistuin käsittelee työ- ja virkaehtosopimusten soveltamisesta ja tulkinnasta johtuvat riita-asiat ja työrauharikkomukset. Yksittäisen työnantajan ja työntekijän väliset työsuhdeoikeudelliset riidat kuuluvat yleisten tuomioistuinten ja virkasuhdeoikeudelliset asiat puolestaan hallinto-oikeuksien toimivaltaan. Työtuomioistuin voi kuitenkin antaa pyynnöstä lausuntoja muille tuomioistuimille näiden käsitellessä työ- ja virkaehtoja koskevia asioita. Työtuomioistuimen tuomareita ovat presidentti, työtuomioistuimenneuvos sekä neljätoista varsinaista jäsentä, joilla kaikilla on kaksi varajäsentä. Valmisteluun osallistuu vain puheenjohtaja. Työtuomioistuimen tavanomainen kokoonpano pääkäsittelyssä muodostuu puheenjohtajasta ja viidestä jäsenestä, joista yksi on puheenjohtajan tavoin työntekijä- ja työnantajaetuja edustamaton jäsen. Muut jäsenet jakautuvat puoliksi työntekijäpuolen ja puoliksi työnantajapuolen edustajiin. Virkaehtosopimuksia koskevissa asioissa yhden työntekijäpuolen ja yhden työnantajapuolen edustajan korvaavat erityiset virkaehtosopimuksiin perehtyneet jäsenet. Työtuomioistuimen päätöksestä ei voi valittaa, vaan sen päätökset ovat lopullisia ja heti täytäntöönpantavissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa