Minilex - Lakipuhelin

Markkinaoikeus kilpailu- ja markkinaoikeudellisena erityistuomioistuimena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Markkinaoikeus käsittelee erityistuomioistuimena tietyt kilpailu- ja markkinaoikeudelliset sekä julkisia hankintoja koskevat asiat. Markkinaoikeus tuli vuoden 2003 maaliskuun alusta aiempien kilpailuneuvoston ja markkinatuomioistuimen tilalle.

Markkinaoikeuden jäseniä ovat ylituomari, markkinaoikeustuomarit sekä asian laadusta riippuen sivutoimiset asiantuntijajäsenet. Asiantuntijajäsenet ovat suorittaneet soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja ovat perehtyneet kilpailuoikeuteen, hankintatoimeen, energiamarkkinoihin, taloustieteeseen, elinkeinoelämään, taloudellisiin kysymyksiin, kuluttajansuojaan tai markkinointiin. Markkinaoikeudessa on lisäksi yhdeksän markkinaoikeussihteeriä, jotka avustavat tuomareita asioiden valmistelussa. Markkinaoikeus on pääsääntöisesti päätösvaltainen kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpanossa. Kilpailuasioiden käsittelyyn osallistuu lainoppineiden jäsenten lisäksi vähintään yksi ja enintään kolme asiantuntijajäsentä. Myös markkinaoikeudellisten ja hankinta-asioiden käsittelyyn voi osallistua yhdestä kolmeen asiantuntijajäsentä, jos asian laatu sitä edellyttää. Markkinaoikeus on päätösvaltainen lisäksi kokoonpanossa, jossa asian käsittelyyn osallistuu kaksi jäsentä ja enintään kaksi asiantuntijajäsentä, jos ratkaistavassa asiassa oikeuskäytäntö on vakiintunutta. Jos ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä tai asialla saattaa olla periaatteellista merkitystä lain soveltamisen kannalta, asia voidaan käsitellä vahvennetussa viiden lainoppineen jäsenen istunnossa ja, jos asia on oikeudelliselta laadultaan sellainen, että sen käsittelyyn osallistuu sivutoiminen asiantuntijajäsen, vähintään yksi ja enintään kolme sivutoimista asiantuntijajäsentä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Kilpailu- ja hankinta-asioissa menettely markkinaoikeudessa on pääosin kirjallista, vaikka suullinenkin käsittely voidaan järjestää. Pääsääntöisesti asia etenee kirjallisesta valmistelusta suullisen valmistelun kautta pääkäsittelyyn. Kilpailuoikeudellisissa ja julkisia hankintoja koskevissa asioissa markkinaoikeuden päätöksiin haetaan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, kun taas markkinaoikeudellisissa asioissa muutosta haetaan korkeimmalta oikeudelta, mikäli se myöntää valitusluvan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa