Minilex - Lakipuhelin

Tuomioistuimen asteellinen toimivalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusasteellinen toimivalta perustuu maassamme yleisten tuomioistuinten osalta kolmen instanssin järjestelmälle. Oikeusasteellinen toimivalta tarkoittaa siis sitä toimivaltaa, joka kuuluu tuomioistuimelle suhteessa sen ylä- tai alapuolella oleviin samaa oikeusriitaa käsitteleviin tuomioistuimiin. Alioikeutena ovat käräjäoikeudet, ylioikeutena hovioikeudet ja korkeimpana oikeusasteena korkein oikeus. Todellisuudessa yleiset tuomioistuimet muodostavat kahden instanssin järjestelmän korkeimman oikeuden valituslupajärjestelmän takia. Erityistuomioistuinten käsittelemissä asioissa instanssijärjestys voi olla eri kuin yleisten tuomioistuinten toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Oikeusasteellista toimivaltaa koskevat säännökset ovat ehdottomia. Oikeusasteellinen toimivalta on siis asiallisen toimivallan tavoin ehdoton prosessinedellytys, jota ei voi sivuuttaa ja josta asianosaisilla ei ole lupa sopia. Tuomioistuimen on viran puolesta tutkittava, onko sillä oikeusasteellista toimivaltaa ottaa asiaa ratkaistavakseen. Siviilioikeudelliset asiat on pääsääntöisesti pantava vireille käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena. Hovioikeus on ensimmäinen oikeusaste lähinnä vain tietyissä virkarikosasioissa. Vasta käräjäoikeuden annettua asiassa valituskelpoisen päätöksen voi asianosainen viedä asian ylemmän oikeusasteen tutkittavaksi, mikäli myös muut muutoksenhaun edellytykset täyttyvät.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa