Minilex - Lakipuhelin

Tuomioistuimen alueellinen toimivalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuimen alueellisessa toimivallassa on kysymys oikeuspaikan sijainnin määrittämisestä. Alueellinen toimivalta tulee arvioitavaksi sellaisten tuomioistuinten välillä, joilla kaikilla on asiassa asteellinen ja asiallinen toimivalta. Yleiset alioikeudet on jaettu tuomiopiireihin, joiden alueella niillä on toimivalta ratkaista niiden asialliseen ja asteelliseen toimivaltaan kuuluvia asioita. Alueellista toimivaltaa koskevat yleiset ja erityiset oikeuspaikkasäännöt.

Yleinen oikeuspaikka on tuomioistuin, joka on toimivaltainen käsittelemään kaikki tiettyä henkilöä vastaan nostetut jutut, ellei muuta ole laissa erityisesti säädetty. Pääsääntöinen yleinen oikeuspaikka riita-asioissa on vastaajan koti- ja asuinpaikan tuomioistuin (forum domicilii). Erityinen oikeuspaikka taas tarkoittaa sitä, että jokin muu kuin yleisen oikeuspaikan tuomioistuin on erityisen säännöksen perusteella toimivaltainen käsittelemään tietynlaisen jutun. Tavallinen esimerkki ehdottomasta erityisestä oikeuspaikasta on kiinteistöriitojen tuomioistuin. Tämä on se tuomioistuin, jonka tuomiopiirissä kiinteistö sijaitsee (forum rei sitae). Tärkeimpiin erityisiin oikeuspaikkoihin kuuluu myös jäämistöriitojen oikeuspaikka (forum hereditatis). Jäämistöä tai kuolinpesää koskeva asia tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä vainajalla oli kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Yleinen oikeuspaikka on siis pääsääntö, joista on poikkeuksia erityisten oikeuspaikkasäännösten muodossa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Alueellinen toimivalta voi olla myös jakaantunut, jolloin voi olla olemassa yleiseen oikeuspaikkaan nähden toissijaisia tai vaihtoehtoisia oikeuspaikkoja. Siviiliasioissa alueellista toimivaltaa sääntelevät säännökset ovat kuitenkin suurelta osin tahdonvaltaisia, ja osapuolet voivat sopia oikeuspaikasta tai vain aloittaa alioikeusmenettelyn muussa kuin lain osoittamassa tuomioistuimessa. Jos kanne on nostettu muussa kuin oikeuspaikkasäännösten mukaisessa tuomioistuimessa ja vastaaja ei tee oikeuspaikkaväitettä, tulee tuomioistuimesta, jonka käsiteltäväksi asia on saatettu, alueellisesti toimivaltainen asian ratkaisemaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa