Minilex - Lakipuhelin

Tuomioistuimen toimivalta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jotta tuomioistuin voisi käsitellä yksittäistä asiaa, sillä tulee olla siihen toimivalta. Toimivalta jakautuu oikeusasteelliseen, asialliseen, alueelliseen ja kansainväliseen eli yleistoimivaltaan. Tietyt toimivaltasäännökset ovat ehdottomia. Jos tuomioistuimella, jonka käsiteltäväksi asia on saatettu, ei ole toimivaltaa tutkia kannetta, on asia jätettävä tutkimatta toimivallan puuttumisen vuoksi. Valtion sisällä tuomioistuinten toimivalta jakautuu siis oikeusasteelliseen, asialliseen ja alueelliseen toimivaltaan. Kansainvälisluonteisissa asioissa nousee esiin kysymys tuomioistuimen yleistoimivallasta. Jatkuvuusperiaatteen mukaan tuomioistuimen toimivalta määräytyy jutun vireilletulon hetkellä eli silloin, kun haastehakemus saapuu tuomioistuimen kansliaan. Jos myöhemmin tapahtuisi sellainen olosuhteiden muutos, joka muuttaisi toimivaltaisen tuomioistuimen toiseksi, on kuitenkin se tuomioistuin toimivaltainen, jossa asia pantiin vireille, jos toimivaltaperusteet olivat olemassa vireilletulohetkellä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »