Minilex - Lakipuhelin

Ratkaisusuosituksia antavat lautakunnat

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ratkaisusuosituksia antavilla lautakunnilla ei ole tuomiovaltaa, mutta monilla aloilla niiden antamia päätöksiä kunnioitetaan ja noudatetaan vapaaehtoisesti. Tällaisia suosituksia antavia lautakuntia on erityisesti elinkeinotoiminnan alueella. Kuluttajariitalautakunta on esimerkki ratkaisusuosituksia antavasta lautakunnasta. Se ratkaisee tiettyjä kulutushyödykkeitä, asuinhuoneiston vuokrausta, asuntokauppaa, asumisoikeuden luovuttamista, takaus- ja panttaussitoumusta sekä viivästyskoron sovittelua koskevia asioita. Muita suosituksia antavia lautakuntia ovat muun muassa liikennevahinkolautakunta, potilasvahinkolautakunta, tekijänoikeusneuvosto, työsuhdekeksintölautakunta ja erityisesti vakuutusalalla toimivat erinäiset sopimusperusteiset lautakunnat.

Lautakuntien päätökset ovat ratkaisusuosituksia, eivätkä ne ole täytäntöönpanokelpoisia tuomion tavoin. Lautakuntien ratkaisusuosituksista ei voi valittaa, mutta ratkaisusuositus ei myöskään estä asian viemistä tuomioistuimeen. Ratkaisusuosituksen pyytäminen on yleensä myös maksutonta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »