Minilex - Lakipuhelin

Tuomioistuimen asiallinen toimivalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuten asteellinen toimivalta, myös tuomioistuimen asiallinen toimivalta on ehdoton prosessinedellytys. Tuomioistuimella on oltava toimivalta käsitellä kysymyksessä olevan asian laatuisia juttuja. Asiallinen toimivalta siis perustuu tarpeeseen saattaa erilaatuiset jutut kokoonpanoltaan erilaisten tuomioistuinten käsiteltäviksi. Jos tuomioistuin katsoo, ettei sen käsiteltäväksi tuotu asia kuulu sen toimivaltaan, on sen jätettävä kanne tutkimatta.

Asiallinen toimivalta on jaettu yleisten tuomioistuinten ja erityistuomioistuinten välillä niin, että asioista, jotka kuuluvat jonkin erityistuomioistuimen toimivaltaan, on niin erikseen säädetty. Lisäksi osapuolet ovat voineet tehdä sopimuksen vaihtoehtoisesta riidanratkaisumenettelystä, esimerkiksi välimiesmenettelystä. Muut asiat kuuluvat yleisiin tuomioistuimiin tai hallintotuomioistuimiin. Myös yleisten tuomioistuinten sisällä ja niiden kesken on asiat jaettu niiden vaatiman erityisasiantuntemuksen tai -kokoonpanon takia. Yleisten tuomioistuinten sisällä jutut on asiallisesti jaettu riita-, rikos- ja hakemusasioihin. Käräjäoikeuksien välillä jaettuja juttutyyppejä ovat esimerkiksi meri- ja maaoikeusasiat, yrityssaneerausasiat, eräät immateriaalioikeusasiat sekä ryhmäkanneasiat, jotka on keskitetty tiettyjen käräjäoikeuksien käsiteltäviksi. Asiallisen toimivallan normit ovat ensisijaisia suhteessa oikeusasteellista ja alueellista toimivaltaa koskeviin säännöksiin eli asiallisesti toimivaltainen tuomioistuin on selvitettävä ennen asteellisesti ja asiallisesti toimivaltaisen tuomioistuimen selvittämistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa