Minilex - Lakipuhelin

Tuomarin virka ja kelpoisuus sen täyttämiseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Siviiliasioita tuomioistuimissa ratkaisevat pääosin virkatuomarit. Joissain siviilioikeudellisissa asioissa tuomitsemistoimintaan osallistuvat myös maallikkotuomarit eli lautamiehet. Sekä virkatuomarit että lautamiehet vannovat tuomarin valan tai antavat vastaavan vakuutuksen ennen toimikautensa alkamista.

Yleisten edellytysten mukaan tuomareiden on oltava Suomen kansalaisia, heillä on oltava tuomarinvirkaan oikeuttava tutkinto, riittävä perehtyneisyys alaan, viran hoidossa tarpeelliset henkilökohtaiset ominaisuudet, heidän on oltava täysi-ikäisiä, riittävän fyysisen työkyvyn omaavia sekä omata lain vaatima kielitaito. Yleisesti tuomareiden on oltava oikeustieteen kandidaatteja tai maistereita. Tuomareiden tulee olla myös oikeamielisiä sekä täyttää ammattieettiset vaatimukset, esimerkiksi käyttäytyä tuomarin aseman edellyttämällä asianmukaisella tavalla sekä virassa että viran ulkopuolella. Eri tuomioistuimissa voi olla tuomariksi nimitettäville omat lisäedellytyksensä. Tuomarina toimivan on vannottava tuomarinvala tai -vakuutus. Yleisten edellytysten lisäksi tuomarin on täytettävä erityinen kelpoisuus kussakin jutussa, jossa hän osallistuu tuomitsemistoimintaan. Tuomari ei voi osallistua tuomitsemistoimintaan asiassa, jossa hän on esteellinen. Tasavallan presidentti nimittää tuomarit valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta. Tuomarin nimityksiä valmistelee ja tekee esityksen alempien tuomioistuinten osalta tuomarinvalintalautakunta, kun taas korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden tuomarin virkoihin valinnan valmistelee kukin tuomioistuin itse. Tuomari voi menettää virkansa vain tuomioistuimen tuomiolla ja vain rikoksista, joista lain mukaan seuraa viraltapanoseuraamus. Tuomareita velvoittaa ankara virkavastuu, joka kattaa niin rikosoikeudellisen vastuun kuin vahingonkorvausvastuunkin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa