Minilex - Lakipuhelin

Toimivaltainen tuomioistuin ja asian käsittelyjärjestys


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Velkajärjestelyasioissa toimivaltainen tuomioistuin määräytyy pääsääntöisesti velallisen asuinpaikan mukaan. Velkajärjestelystä päättää lain mukaan se tuomioistuin, joka on velallisen asuinpaikan mukaan määräytyvä yleinen oikeuspaikka. Silloin kun velkajärjestelyä haetaan yhdessä, toimivaltainen on tuomioistuin, joka on jonkin hakijavelallisen yleinen oikeuspaikka.
Tietyissä harvalukuisissa yrityssaneerausta sivuavissa tapauksissa toimivalta määräytyy kuitenkin saneerausmenettelyn oikeuspaikan mukaan.

Maksuohjelman raukeamisesta ja muuttamisesta sekä muusta velkajärjestelyä koskevasta asiasta päättää edellä tarkoitettu velallisen oikeuspaikan tuomioistuin tai se tuomioistuin, joka on ratkaissut maksuohjelman vahvistamista koskevan asian.

Velkajärjestelyasia on menettelylliseltä luonteeltaan hakemusasia. Siihen sovelletaankin yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain lisäksi hakemusasioita yleensä koskevia oikeudenkäymiskaaren säännöksiä. Velkajärjestelyasia voidaan aina käsitellä tuomioistuimen istunnossa, kun siinä on yksin puheenjohtaja.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa