Minilex - Lakipuhelin

Tiedonantovelvollisuus ja myötävaikutusvelvollisuus yksityishenkilön velkajärjestelyssä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkajärjestelyn hakemisella ja alkamisella on vaikutuksia velallisen vapauteen toimia tai halutessaan olla toimimatta. Käytännössä tämä ilmenee lain asettamina velallisen velvollisuuksina. Velallista koskee ensinnäkin tiedonantovelvollisuus kaikkiin velkajärjestelyn kannalta merkityksellisiin seikkoihin liittyen. Tiedonantovelvollisuutensa nojalla velallisen tulee antaa tietoja tuomioistuimelle, velkojille sekä asiassa mahdollisesti määrättävälle selvittäjälle.

Toiseksi velallinen on sitoutettu velkajärjestelyn tavoitteiden edistämiseen lakisääteisen myötävaikutusvelvollisuuden kautta. Tämä velallisen velvollisuus alkaa jo velkajärjestelyn hakemisesta. Myötävaikutusvelvollisuuden keskeisenä sisältönä on velvollisuus säästeliääseen rahankäyttöön ja maksukykyä ylläpitäviin toimiin, joita velalliselta kohtuudella voidaan edellyttää. Myötävaikutusvelvollisuus ei kuitenkaan tiivisty pelkästään edellämainittujen velvollisuuksien noudattamiseen, sillä lain mukaan velallinen on yleisesti velvollinen myötävaikuttamaan siihen, että velkajärjestely voidaan asianmukaisesti toteuttaa ja että selvittäjä voi asianmukaisesti hoitaa tehtävänsä. Myötävaikutuselvollisuus on siten suhteellisen laaja, eivätkä sen rajat ole kovin selkeät. Selvää toki on, ettei velkajärjestelyn tavoitteita voida saavuttaa ilman velallisen aktiivista myötävaikutusta ja todellista halua taloudellisen tilanteensa korjaamiseen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa