Minilex - Lakipuhelin

Tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tämä artikkeli käsittelee tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettavaa korvausta tiekuljetuksissa.

Tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvaus on tiekuljetuksissa laskettava tavaran arvon mukaan, joka sillä oli kuljetettavaksi otettaessa paikkakunnalla, jossa se otettiin kuljetettavaksi. Joissakin tapauksissa kuitenkin määräpaikkakunta vaikuttaa tavaran arvoon lähtöpaikkakunnalla, koska esimerkiksi vientiin tarkoitettu tavara saattaa olla eriarvoista kuin kotimarkkinoille tarkoitettu. Koska lähtöpaikan arvokuitenkin tavallisesti on määräävä, voi korvaus tällöin muodostua joko edulliseksi tai epäedulliseksi kuljetusasiakkaan kannalta. Merikuljetuksissa korvauksen määrän määrittelee sen sijaan arvo tavaraa vastaanotettaessa. Tiekuljetuksissa arvo lasketaan tavaran käyvän arvon mukaan, mutta jos tavaralla on kuitenkin pörssihinta tai markkinahinta, tavaran arvo lasketaan tämän mukaan. Käyvän arvon määrittelyssä joudutaan turvautumaan harkintaan. Korvattavalla tavaran arvolla ei tarkoiteta sen valmistuskuluja, vaan myyntiarvoa. Hankinta- tai jälleenhankintahintaa ei myöskään korvata. Korvausta suoritetaan tavaran arvosta, eikä esimerkiksi muusta taloudellisesta tappiosta, joka aiheutuu tavaran katoamisesta tai vähentymisestä. Myyjän kuljetettavasta tavarasta ostajalta perimä kauppahinta saattaa antaa apua tavaran arvon määrittämisessä, sillä se on helposti todettavissa ja vastaa useimmissa tapauksissa markkina-arvoa. Tuomioistuin hyväksyykin usein kauppahinnan mukaisen arvon. Mikäli kauppahinta sisältää rahdin, se vähennetään, koska se korvataan erikseen. Tätä tarvetta ei ole, mikäli tavaran ostaja maksaa rahdin. (Viinikka, Tuija: Rahdinkuljettajan tavaravastuu tiekuljetuksissa. Talentum Media Oy, Helsinki 2006, s. 239-240)

Sen arvioiminen, mikä yksittäistapauksessa vastaa korvauksen suuruuden määrittävää tavaran käypää arvoa, saattaa edellyttää myös eurooppalaisen oikeuskäytännön tuntemusta, minkä vuoksi voi olla syytä ottaa yhteyttä lakimieheen tilanteen arvioimiseksi.

Kotimaisessa tiekuljetuksessa rahdinkuljettajan vastuu on rajoitettu 20 euroon tavaran kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohti. Kansainvälisessä kuljetuksessa korvaus ei saa ylittää 8,33 Kansainvälisen valuuttarahaston määrittelemää erityisnosto-oikeutta (SDR) tavaran kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohden. Päiväkohtaiset SDR:n kurssit voi tarkistaa verkkosivulta http://www.imf.org/external/fin.htm.

Mikäli henkilöltä on kadonnut tavara kokonaan, hänelle tulee korvata kaikki muutkin tavaran kuljetukseen liittyvät kulut aina rahti ja tullimaksut mukaan lukien. Jos henkilöltä on pelkästään vähentynyt tavaraa, korvaus näiden muiden kulujen osalta tulee tavaran vähentymistä vastaavan osan mukaisesti.

Tavaran katoamisesta voi vaatia korvausta, vaikkei olisikaan täysin varma, että tavara on kadonnut. Mikäli tavaraa ei ole luovutettu kansainvälisessä kuljetuksessa 30 päivän sekä kotimaisessa kuljetuksessa 14 päivän kuluessa sovitun luovutusajan päättymisestä, henkilö voi olettaa tavaran kadonneen ja vaatia korvausta. Jos tarkkaa luovutusajankohtaa ei ole kuitenkaan sovittu, tulee odottaa 60 päivää, milloin kysymyksessä on kansainvälinen kuljetus ja 28 päivää, milloin kyseessä on kotimainen kuljetus, ennen kuin voi vaatia korvausta katoamisesta.

Mikäli kotimaisessa kuljetuksessa kadonnut tavara kuitenkin myöhemmin löytyy, tästä tulee ilmoittaa henkilölle, ellei hän korvausta vastaanottaessaan kirjallisesti hyväksy, ettei löytöilmoitusta tarvitse tehdä. Kansainvälisessä kuljetuksessa henkilön tulee kuitenkin nimenomaan itse ottaessaan vastaan korvausta kirjallisesti vaatia, että hänelle vielä myöhemmin ilmoitetaan tavaran mahdollisesta löytymisestä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa