Minilex - Lakipuhelin

Ammattiajoluvan peruuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edellytysten puuttuminen

Henkilöauton ammattiajolupa on peruutettava, jos sen haltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä (ks. edellytyksistä artikkeli Henkilöauton ammattiajolupa), esimerkiksi terveysvaatimuksia. Taksinkuljettajan ajoluvan peruuttamista ei ole tarkoitettu rangaistukseksi eikä rikosoikeudelliseksi seuraamukseksi. Kun henkilö on saanut rangaistuksen syyllistyttyään esimerkiksi rattijuopumukseen tai liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, arvioidaan tämän jälkeen erikseen, täyttääkö haltija ammattiluvan saamisen edellytykset. Jos lupa tällöin peruutetaan, kyse ei ole Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisesta kahteen kertaan rankaisemisesta.

Lupaehtojen noudattamatta jättäminen

Lupa on peruutettava myös, jos haltija ei noudata asetettuja lupaehtoja. Lisäksi lupa on peruutettava, jos haltija ei toimita lausuntoa terveydentilastaan tai todistusta ajokyvystään niissä tapauksissa, joissa hänelle on asetettu joko lailla tai erillisellä määräyksellä velvollisuus toimittaa tällainen asiakirja. Lupa peruutetaan myös, jos haltija itse pyytää tätä. Kun haltija pyytää itse peruuttamista, lupa peruutetaan kokonaan.

Ajoluvan peruuttaminen toistaiseksi

Lupa peruutetaan toistaiseksi, jos haltija määrätään toistaiseksi ajokieltoon tai kun hän ei enää täytä ajoluvan terveysvaatimuksia. Toistaiseksi lupa peruutetaan myös, jos haltija ei ole toimittanut määräajassa todistusta taksinkuljettajan kokeen tai paikallistuntemuksen kokeen suorittamisesta tai muuta selvitystä, jonka poliisi tai lupaviranomainen on määrännyt esitettäväksi. Ajolupa on peruutettava toistaiseksi myös silloin, jos hakijalle on annettu väliaikainen ajolupa ja ennen ajoluvan luovuttamista ajo-oikeuden tai ajokortin voimassaoloaika on päättynyt syystä, ettei sitä ole uudistettu.

Ajoluvan peruuttaminen määräajaksi

Jos kyse on muista luvan peruuttamisen syistä kuin edellä kuvatuista toistaiseksi tai kokonaan peruuttamiseen johtavista syistä, lupa peruutetaan määräajaksi. Lupa peruutetaan pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi mutta enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Kohtuussyistä peruutus voi olla lyhempi kuin kaksi kuukautta. Jos lupa peruutetaan ajokiellon vuoksi, on lupa normaalisti peruutettuna ajokiellon ajan. Määräaikaisen peruuttamisen sijasta voidaan antaa varoitus, jos ajoluvan peruuttamista voitaisiin pitää kohtuuttomana. Määräajaksi peruutettu ajolupa palautetaan haltijalleen määräajan päätyttyä.

Ajoluvan peruuttaminen väliaikaisesti

Lupa voidaan peruuttaa määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan peruutuksen sijasta myös vain väliaikaisesti, mikäli edellytykset väliaikaiseen ajokieltoon määräämiseen ovat olemassa tai jos on todennäköistä, että luvan haltija on syyllistynyt johonkin vakavaan rikokseen. Rikokseen mahdollisesti syyllistyneen ajoluvan peruuttaminen on muutoksenhausta huolimatta voimassa, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu oikeudessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]