Minilex - Lakipuhelin

Ammattiajoluvan peruuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edellytysten puuttuminen
Henkilöauton ammattiajolupa on peruutettava, jos sen haltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä (ks. edellytyksistä artikkeli Henkilöauton ammattiajolupa), esimerkiksi terveysvaatimuksia.
Taksinkuljettajan ajoluvan peruuttamista ei ole tarkoitettu rangaistukseksi eikä rikosoikeudelliseksi seuraamukseksi. Kun henkilö on saanut rangaistuksen syyllistyttyään esimerkiksi rattijuopumukseen tai liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, arvioidaan tämän jälkeen erikseen, täyttääkö haltija ammattiluvan saamisen edellytykset. Jos lupa tällöin peruutetaan, kyse ei ole Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisesta kahteen kertaan rankaisemisesta.

Lupaehtojen noudattamatta jättäminen
Lupa on peruutettava myös, jos haltija ei noudata asetettuja lupaehtoja. Lisäksi lupa on peruutettava, jos haltija ei toimita lausuntoa terveydentilastaan tai todistusta ajokyvystään niissä tapauksissa, joissa hänelle on asetettu joko lailla tai erillisellä määräyksellä velvollisuus toimittaa tällainen asiakirja. Lupa peruutetaan myös, jos haltija itse pyytää tätä. Kun haltija pyytää itse peruuttamista, lupa peruutetaan kokonaan.

Ajoluvan peruuttaminen toistaiseksi
Lupa peruutetaan toistaiseksi, jos haltija määrätään toistaiseksi ajokieltoon tai kun hän ei enää täytä ajoluvan terveysvaatimuksia. Toistaiseksi lupa peruutetaan myös, jos haltija ei ole toimittanut määräajassa todistusta taksinkuljettajan kokeen tai paikallistuntemuksen kokeen suorittamisesta tai muuta selvitystä, jonka poliisi tai lupaviranomainen on määrännyt esitettäväksi. Ajolupa on peruutettava toistaiseksi myös silloin, jos hakijalle on annettu väliaikainen ajolupa ja ennen ajoluvan luovuttamista ajo-oikeuden tai ajokortin voimassaoloaika on päättynyt syystä, ettei sitä ole uudistettu.

Ajoluvan peruuttaminen määräajaksi
Jos kyse on muista luvan peruuttamisen syistä kuin edellä kuvatuista toistaiseksi tai kokonaan peruuttamiseen johtavista syistä, lupa peruutetaan määräajaksi. Lupa peruutetaan pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi mutta enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Kohtuussyistä peruutus voi olla lyhempi kuin kaksi kuukautta. Jos lupa peruutetaan ajokiellon vuoksi, on lupa normaalisti peruutettuna ajokiellon ajan. Määräaikaisen peruuttamisen sijasta voidaan antaa varoitus, jos ajoluvan peruuttamista voitaisiin pitää kohtuuttomana. Määräajaksi peruutettu ajolupa palautetaan haltijalleen määräajan päätyttyä.

Ajoluvan peruuttaminen väliaikaisesti
Lupa voidaan peruuttaa määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan peruutuksen sijasta myös vain väliaikaisesti, mikäli edellytykset väliaikaiseen ajokieltoon määräämiseen ovat olemassa tai jos on todennäköistä, että luvan haltija on syyllistynyt johonkin vakavaan rikokseen. Rikokseen mahdollisesti syyllistyneen ajoluvan peruuttaminen on muutoksenhausta huolimatta voimassa, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu oikeudessa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa