Minilex - Lakipuhelin

Kuka voi hankkia autokoululuvan?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pääsääntöisesti uudelle ajoneuvon kuljettajalle annetaan opetusta autokoulussa. Autokoulua ei voi perustaa kuka tahansa, sillä autokoulu ei voi aloittaa toimintaansa ilman autokoululupaa. Autokoululupa on hankittavissa hakemuksesta Liikenteen turvallisuusvirastolta.

Autokoululupa voidaan myöntää henkilölle, jos hänellä on taloudelliset ja muut edellytykset toiminnan harjoittamiseen. Hakija ei saa olla konkurssissa, eikä hänellä saa ainakaan olla maksukykyynsä nähden vähäistä suurempia velkoja ulosotossa. Nykyisessä ajokorttilaissa luvanhakijalle ei aseteta enää nimenomaisia kokemus- ja koulutusvaatimuksia vaan ne kohdistuvat lähinnä opetushenkilöstöön ja ennen kaikkea opetustoiminnasta vastaavaan johtajaan, joka tulee nimetä lupaa haettaessa. Hakijalla on oltava vaatimukset täyttävä opetushenkilöstö sekä opetukseen tarvittavat toimitilat, opetusmateriaali ja -välineistö. Hakija ei saa siis olla syyllistynyt törkeisiin tai toistuviin liikennerikkomuksiin. Jos hakija on luonnollinen henkilö, edellytetään täysi-ikäisyyttä, eikä hänen toimintakelpoisuutensa saa olla rajoitettu, esimerkiksi liiketoimintakiellon johdosta.

Ajokorttilaki säätää yksityiskohtaisesti opetustoiminnasta vastaavaa johtajaa, opetushenkilöstöä sekä opetusmateriaalia, välineitä ja opetustiloja koskevista vaatimuksista. Vaatimukset vaihtelevat sen mukaan, minkä ajokorttiluokkien opetusta aiotaan antaa. Opetushenkilöstöön kohdistuu esimerkiksi erikoisammattitutkintovaatimuksia ja vaatimuksia liikenneopettajaluvista. Opetustoiminnasta vastaavalla johtajalla täytyy muun muassa olla liikenneopettajalupa sekä suoritettuna liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon opetustoiminnan johtamista ja yrittäjyyttä koskeva tutkinnon osa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa