Minilex - Lakipuhelin

Rahdinkuljettajan tarkastusvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Tiekuljetuksissa rahdinkuljettajan tulee ottaessaan tavaran kuljetettavakseen tarkastaa, vastaavatko rahtikirjaan merkityt tiedot kollien lukumäärää, merkkejä ja numeroita. Jos rahdinkuljettaja ei voi kohtuudella tarkastaa näitä tietoja tai mikäli hän epäilee, ettei rahtikirjassa annettu tieto ole oikea, hänen on tehtävä tästä rahtikirjaan varauma ja ilmoitettava samalla varauman syy. Rahtikirjaan on myös merkittävä varaumat ja niiden syyt, jos tavaran tai pakkauksen tilassa on havaittavissa huomautettavaa. Varauma on siis huomautus, joka osoittaa tavaran ja rahtikirjan tietojen poikkeavan toisistaan. Kuljettaja välttyy turhalta korvausvastuulta, kun hän tarkastaa lastin ennen matkaan lähtöä ja tekee tarvittaessa rahtikirjaan varauman. Jos rahtikirjaa käytetään eikä rahdinkuljettaja ole merkinnyt rahtikirjaan varaumaa ja sen syytä, katsotaan tavallisesti, että tavaran ja pakkauksen havaittavissa oleva tila oli hyvä kuljetettavaksi ottamisen hetkellä ja että kollien lukumäärä sekä niiden merkit ja numerot olivat rahtikirjan merkintöjen mukaiset. Vaikka varaumaa ei olisi tehty rahdinkuljettaja saattaa kuitenkin pystyä näyttämään, että rahti ei ollut kuljetettavaksi otettaessa rahtikirjan merkintöjen mukainen.

Koska kotimaisissa kuljetuksissa ei aina käytetä rahtikirjaa, ei rahdinkuljettaja voi merkitä varaumaa rahtikirjaan. Tällöin hänen tulee ilmoittaa lähettäjälle aiheelliseksi katsomansa varaumat sekä normaalisti tarkastaa tavaran ja pakkauksen havaittavissa oleva tila. Jos rahdinkuljettaja ei tällaisessa tilanteessa ole tehnyt varaumaa, tavaran ja pakkauksen havaittavissa olevan tilan katsotaan tavallisesti olleen hyvä. Rahdinkuljettaja voi kuitenkin pyrkiä näyttämään, ettei tavaran tai pakkauksen havaittavissa oleva tila ollut kuljetettavaksi otettaessa hyvä.

Kotimaisessa kuljetuksessa rahdinkuljettaja ei ole velvollinen tarkastamaan perävaunun, puoliperävaunun, kontin tai muun kuljetussäiliön sisältöä, jos pakkaamisen on suorittanut lähettäjä.

Lähettäjä voi vaatia, että rahdinkuljettaja tarkastaa tavaran kokonaispainon tai määrän sekä kollien sisällyksen. Rahdinkuljettaja on oikeutettu vaatimaan korvausta tällaisen tarkastuksen aiheuttamista kustannuksista. Jos rahtikirja tehdään, tarkastuksen tulos on merkittävä siihen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »