Minilex - Lakipuhelin

Korvausvastuu tavaran puutteellisesta pakkauksesta johtuvasta vahingosta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rahdinkuljettajan ja lähettäjän välillä vallitsee sopimussuhde, jossa tavallisesti rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Hän vastaa myös vahingosta, joka aiheutuu tavaran luovutuksen viivästymisestä.

Toisinaan vahinko, joka aiheutuu, johtuu kuitenkin puutteellisesta pakkauksesta. Tämä voi olla rahdinkuljettajalle peruste vapautua korvausvastuusta. (Rahdinkuljettajan vastuusta lähemmin ks. artikkelit Rahdinkuljettajan vastuu ja Rahdinkuljettajan vapautuminen vastuusta). Samalla puutteellinen pakkaus muuttaa asetelman myös siten, että lähettäjä on vastuussa rahdinkuljettajalle tai muulle puutteellisen pakkauksen vuoksi aiheutuneesta vahingosta. Kuitenkin on mahdollista, että lähettäjä ja rahdinkuljettaja ovat sopineet, että rahdinkuljettaja pakkaa tavaran. Tällöin rahdinkuljettaja ei voi luonnollisesti vapautua korvausvastuusta eikä lähettäjä voi olla vastuussa.

Lähettäjän vastuu vahingoista rahdinkuljettajalle

Lähettäjä on velvollinen korvaamaan rahdinkuljettajalle vahingot ja kustannukset, jonka tavaran puutteellinen pakkaus aiheuttaa henkilölle, moottoriajoneuvolle, varusteille tai muulle tavaralle. Jos vahinkoa aiheutuu puutteellisen pakkauksen vuoksi muulle kuljetettavalle tavaralle, joutuu rahdinkuljettaja yleensä korvausvastuuseen tämän muun tavaran lähettäjälle. Tällöin rahdinkuljettaja voi kuitenkin vaatia puutteellisesti pakatun tavaran lähettäjältä toiselle henkilölle maksamansa korvauksen ja vahingon aiheuttamat muut kulut.

Lähettäjän korvausvastuun syntyminen edellyttää kuitenkin, ettei puutteellisuus ollut ulkoisesti havaittavissa tai rahdinkuljettajan tiedossa hänen ottaessaan tavaran kuljetettavaksi. Mikäli rahdinkuljettaja havaitsee puutteellisuuden pakkauksessa, tulee hänen tehdä sitä koskeva varauma rahtikirjaan säilyttääkseen vaateensa lähettäjää kohtaan.

Kotimaisessa kuljetuksessa yksityishenkilönä toimiva lähettäjä on kaikesta huolimatta velvollinen korvaamaan vahingon vain siltä osin kuin se johtuu hänen omasta virheestään tai laiminlyönnistään.

Milloin pakkaus on puutteellinen?

Joskus ongelmaksi muodostuu, mitä pakkauksella tarkoitetaan. Toisinaan esimerkiksi konttia saatetaan pitää joko pakkauksena tai ajoneuvona riippuen muun muassa siitä, toimittaako lähettäjä sen vai onko se rahdinkuljettajan kuljetuskalustoa. Tavaravahingon sattuessa ongelmia saattaa tuottaa myös sen selvittäminen, onko se johtunut puutteellisesta tai puuttuvasta pakkauksesta vai jostakin muusta syystä. Laissa ei ole myöskään täsmennetty, minkälainen pakkauksen tulisi olla, vaan se määräytyy muiden seikkojen, mm. kauppatavan perusteella. Merkityksellistä pakkauksen asianmukaisuuden arvioinnissa on, millä tavalla pakattuna kysymyksessä oleva tavara tavallisesti kuljetetaan sille vahinkoja aiheuttamatta.

Lähettäjän on korvausvelvollisuudesta vapautuakseen pystyttävä osoittamaan mahdollisen riidan osapuolelle, että pakkaus ei ollut puutteellinen. Mikäli pakkaus kuitenkin oli puutteellinen, lähettäjälle saattaa olla haastavaa osoittaa, että rahdinkuljettaja tosiasiassa tiesi puutteellisuudesta tai että puutteellisuus oli ulkoisesti havaittavissa. Vastaavasti rahdinkuljettajalle on tarpeellista kyetä osoittamaan, että pakkaus oli puutteellinen. Se, mitä voidaan pitää puutteellisena pakkauksena, edellyttää oikeuskäytännön tuntemusta. Koska jokainen vahinkotapaus rahdinkuljetuksessa on omanlaisensa, on epäselvässä tilanteessa kannattavaa pyytää lakimiestä arvioimaan tilanne siihen liittyvien oikeudellisesti merkityksellisten seikkojen paikantamiseksi, erityisesti silloin kun on vaarana tulla haastetuksi oikeuteen merkittävästä rahasummasta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]