Minilex - Lakipuhelin

Taksilupa myönnetään hakemuksesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä moottoriajoneuvolla on luvanvaraista toimintaa. Koska toiminta tapahtuu korvausta vastaan ja se on ammattimaista taksiliikennettä, sen harjoittamiseen tarvitaan taksilupa.

Taksilupa on hakemuksesta myönnettävä liikennelupa. Lupaa tulee hakea kirjallisesti siltä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jonka alueella liikenteen pääasiallinen asemapaikka on. Taksilupaa ei tulla kuitenkaan myöntämään jokaiselle sitä hakevalle henkilölle, sillä taksiluvan myöntämiselle on tietyt laissa säädetyt edellytykset (ks. artikkeli Taksiluvan myöntämisen edellytykset).

Taksilupa on voimassa toistaiseksi. Lupaan on vahvistettava liikenteen asemapaikka sekä ajankohta, jolloin liikenne on viimeistään aloitettava, minkä lisäksi siihen voidaan tarvittaessa sisällyttää kaluston esteettömyyttä koskevia ehtoja. Kaluston esteettömyyttä koskevilla vaatimuksilla tarkoitetaan vaatimuksia, jotka invataksin ja esteettömän taksiauton tulee täyttää siten kuin säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa. Taksilupaa voidaan muuttaa hakemuksesta. Lupaa voidaan muuttaa myös väliaikaisesti.

Taksiluvan saanut on velvollinen harjoittamaan liikennettä taksiluvan mukaisesti, minkä vuoksi hän voi keskeyttää taksiliikenteen harjoittamisen määräajaksi ainoastaan laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä eli sairastuessaan, jos tällöin muita kuljettajia ei ole saatavilla hänen tilalleen. Lisäksi maaseutumaisissa kunnissa tai kunnissa, joissa asemapaikan etäisyys kuntakeskuksesta on vähintään 20 kilometriä tai liitetyn kunnan alueella, joka ei kuulu vahvistetun ajovuorojärjestyksen piiriin, luvan haltijalla on yksin tai yhdessä muiden paikkakunnan autoilijoiden kanssa velvollisuus julkaista tieto sellaisten viikonpäivien ja vuorokaudenaikojen päivystyksistä tai sovituista päivystysvuoroista, joina kysyntä on vähäistä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa