Minilex - Lakipuhelin

Takausvastuun järjestely velkajärjestelyn erityistapauksena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takausvastuun järjestely on yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa säännelty varsinaisesta velkajärjestelystä poikkeava menettely. Varsinaisesta velkajärjestelystä takausvastuun järjestelyn erottaa se, että takausvastuun järjestelyssä maksuohjelma voidaan vahvistaa vain takausvelkaa koskevana. Muiden velkasuhteidensa ehtoja velallinen on velvollinen noudattamaan kuin ennen.

Takausvastuuta erityisesti uudelleen järjesteltäessä myös menettelyyn pääsemiselle asetetut edellytykset ovat tavanomaisesta velkajärjestelystä poikkeavat. Lain mukaan takausvastuun järjestely voidaan myöntää, kun yksityishenkilö on muuten kuin liiketoiminnassa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa antanut takaussitoumuksen velasta ja hän on tullut tämän sitoumuksen perusteella maksuvelvolliseksi eikä hän kykene maksamaan velkaa viivytyksettä ilman, että hänen olisi muutettava rahaksi kohtuullista tarvetta vastaava omistusasuntonsa tai muuta perusturvaansa kuuluvaa omaisuutta.

Lisäksi edellytetään, että velka tulee järjestelyn seurauksena suoritetuksi kokonaisuudessaan korkoineen ja ettei vahvistettava maksuohjelma vaaranna takaajan muiden sitoumusten täyttämistä. Takausvastuun järjestelyn tarkoituksena on velallisen omistusasunnon tai muun perusturvaan kuuluvan omaisuuden turvaaminen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa