Minilex - Lakipuhelin

Takaisinsaanti velkajärjestelyssä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velallisen tekemien oikeustoimien peräyttäminen yksityishenkilön velkajärjestelyn yhteydessä on mahdollista vastaavin perustein kuin konkurssissakin. Myös velkajärjestelyn osalta sovellettavaksi tulee laki takaisinsaannista konkurssipesään. Velkajärjestelyssä takaisinsaanti on mahdollinen ainoastaan velkojan hakemuksesta, ja mitä velkojan kanteen johdosta määrätään luovutettavaksi tai korvattavaksi, voidaan käyttää hänen saatavansa suorittamiseksi. Menestykekäs takaisinsaanti ei siten tule koko velkojakollektiivin hyödyksi. Takaisinsaantia koskeva kanne on lain mukaan pantava vireille kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun velkoja sai tiedon velkajärjestelyn alkamisesta.

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annettu laki sisältää myös erityisen säännöksen takaisinsaannin kannalta merkittävään määräpäivään liittyen. Lain mukaan määräpäivänä pidetään päivää, jona hakemus velkajärjestelystä tehtiin tai, jos tuolloin oli vireillä hakemus velallisen asettamisesta konkurssiin, päivää, jona konkurssihakemus tehtiin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa