Minilex - Lakipuhelin

Sopimus ennakkoperinnöstä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan lahjaa, jonka perittävä antaa eläessään rintaperilliselleen tai muulle perilliselle. Ennakkoperintö otetaan huomioon perinnönjaossa ja se vaikuttaa sekä perintöosan että lakiosan suuruuteen. Lahjanantajan oloihin nähden tavanomaista lahjaa ei pidetä ennakkoperintönä. Ennakkoperintö otetaan huomioon laskennallisena lisäyksenä perittävän kuoleman jälkeen, kun määritetään perittävän arvomääräistä perintöosaa. Lahjan antamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, joten vanhakin lahja voidaan ottaa perinnönjaossa huomioon ennakkoperintönä.

Perittävän eläessä ainoastaan hän itse voi ottaa kantaa siihen, onko hänen antamansa lahja ennakkoperintöä. Perittävän kuoleman jälkeen keskeisessä asemassa ovat kysymykset siitä, onko perittävä antanut jotain vastikkeetta perilliselleen, kuinka arvokkaasta lahjasta on kyse ja onko perittävä kumonnut ennakkoperintöolettaman tai määrännyt, että omaisuus tulee ottaa huomioon saajan ennakkoperintönä. Ennakkoperintöolettamalla tarkoitetaan sitä, että perittävän rintaperilliselleen antamaa lahjaa pidetään automaattisesti ennakkoperintönä, jos tätä olettamaa ei ole kumottu tai ei voida katsoa perittävän tarkoittaneen muuta. Perittävän tarkoitus on tärkeää sen arvioinnissa, onko lahja katsottava ennakkoperinnöksi. Ennakkoperinnöltä edellytetään, että voidaan katsoa perittävän voidaan katsoa tarkoittaneen lahjan vähennettäväksi saajan perintöosuudesta ennakkoperintönä. Perittävän tarkoitus voidaan selvittää nimenomaisesta tahdonilmaisusta, olosuhteista tehtävistä päätelmistä tai laissa asetetuista oletussäännöistä. Perittävällä on siis aina oikeus määrätä, onko hänen antamansa lahja ennakkoperintöä.

Sopimus elossa olevan henkilön jäämistöstä on pätemätön. Perittävä voi elossa ollessaan määrätä jäämistöstään testamentilla. Näin ollen ennakkoperinnöstä ei tarvitse tehdä erillistä sopimusta, vaan perittävä voi yksin esimerkiksi testamentissaan määrätä, tuleeko hänen antamaansa lahjaa pitää ennakkoperintönä vai ei.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa