Minilex - Lakipuhelin

Sopimus ennakkoperinnöstä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan lahjaa, jonka perittävä antaa eläessään rintaperilliselleen tai muulle perilliselleen. Ennakkoperintö otetaan huomioon perinnönjaossa laskennallisena lisäyksenä määritettäessä perittävän jäämistön arvoa. Se vaikuttaakin siten sekä perillisten perintöosien että lakiosien suuruuteen. Lahjanantajan oloihin nähden tavanomaista lahjaa ei pidetä ennakkoperintönä. Lahjan antamisen ajankohdalla ei kuitenkaan ole merkitystä, joten vanhakin lahja voidaan ottaa perinnönjaossa huomioon ennakkoperintönä.

Perittävän kuoleman jälkeen keskeisessä asemassa ovat kysymykset siitä, onko perittävä antanut jotain vastikkeetta perilliselleen, kuinka arvokkaasta lahjasta on kyse ja onko tätä lahjaa kohdeltava perinnönjaossa ennakkoperintönä. Perittävän tarkoitus on tärkeä sen arvioinnissa, onko lahja katsottava ennakkoperinnöksi. Perittävällä on siis aina oikeus määrätä, onko hänen antamansa lahja ennakkoperintöä. Perittävän tarkoitus voidaan selvittää nimenomaisesta tahdonilmaisusta tai se voidaan päätellä olosuhteiden perusteella. Jos näistä ei saada selville perittävän tahtoa, lahjan luonne ratkeaa perintökaaressa säädettyjen oletussäännösten mukaisesti. Laissa säädetään ennakkoperintöolettamasta, jolla tarkoitetaan sitä, että perittävän rintaperilliselleen antamaa lahjaa pidetään automaattisesti ennakkoperintönä, jollei tätä olettamaa ole nimenomaisesti kumottu tai olosuhteiden perusteella voida katsoa niin tarkoitetun. Muiden kuin rintaperillisten kohdalla olettama taas on päinvastainen: lahjaa ei katsota ennakkoperinnöksi, ellei antaja ole toisin määrännyt tai hänen voida olosuhteiden perusteella katsoa niin tarkoittaneen.

Sopimus elossa olevan henkilön jäämistöstä on pätemätön. Perittävä voi eläessään määrätä jäämistöstään testamentilla. Näin ollen ennakkoperinnöstä ei tarvitse tehdä erillistä sopimusta, vaan perittävä voi yksin esimerkiksi testamentissaan määrätä, tuleeko hänen antamaansa lahjaa pitää ennakkoperintönä vai ei.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »