Minilex - Lakipuhelin

Sisarusten saama ennakkoperintö


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ennakkoperintö on jäämistöoikeudellinen instituutio, joka vaikuttaa perintöosan ja lakiosan suuruuteen. Ennakkoperintöä voidaan antaa rintaperillisille tai perillisille ennen perittävän kuolemaa. Perintöä voidaan jakaa useammalle perilliselle, kuten sisaruksille.

Ennakkoperintö on perittävältä saatua perinnön etumaksua. Ennakkoon maksettu perintö otetaan siten huomioon perittävän kuoltua perintöä laskettaessa ja vähennetään ennakkoperintöä saaneen perintöosuudesta. Ennakkoperintönä ei voida kuitenkaan ottaa huomioon tavanomaista lahjaa, joka ei ole ollut lahjan täyttymishetkellä epäsuhteessa antajan oloihin.

Rintaperillisen (kuten sisarusten) saama lahja oletetaan ennakkoperinnöksi, jos perittävä ei ole muuta määrännyt tai olosuhteiden perusteella on katsottava niin tarkoitetun. Rintaperillisillä tarkoitetaan perittävän lapsia, lastenlapsia jne. Ennakkoperintöolettama on olettama siitä, että normaalitapauksessa perittävä ei halua suosia yhtä rintaperillistään toisten perillisten kustannuksella. Ennakkoperintö otetaan perittävän kuoleman jälkeen huomioon siten, että se vähennetään ennakkoperintöä saaneen perittävän osasta. Täten esimerkiksi yksi ennakkoon perintöä saanut sisarus saa vähemmän perintöä kuin muut sisarukset vanhemman kuoleman jälkeen. Lopputulos on kuitenkin se, että kaikki saavat perintöä yhtä paljon.

Perittävä voi yrittää kiertää ennakkoperintöolettaman siten, että hän määrää ennakkoon annetun lahjan muuksi kuin ennakkoperinnöksi. Tällöin ennakkoon annettua lahjaa ei oteta huomioon perittävän kuoltua perittävää jäämistöä laskettaessa. Ennakkoon lahjan saanut saa siten enemmän hyötyä kuin muut rintaperilliset, kun hän saa yhtä ison perintöosan kuin muutkin rintaperilliset ja on sen lisäksi saanut ennakkoon lahjan. Muut perilliset voivat tämän estääkseen väittää, että ennakkoon annettu lahja on ollut suosiolahja, joka otetaan ennakkoperinnön tavoin huomioon perinnönjaossa. Suosiolahjaan vetoajan tulee kyetä näyttämään toteen, että lahjan antaja on lahjoituksellaan tarkoittanut suosia lahjan saajaa muiden rintaperillisten kustannuksella.

Rintaperilliset jaetaan eri parenteeleihin, joiden mukaan määräytyy heidän saamansa perintöosa. Sisarukset kuuluvat samaan parenteeliin, jolloin heidän tulee lähtökohtaisesti saada yhtä isot perintöosuudet. Mikäli perintöosuudet näyttävät muodostuvan eri suuruisiksi, voivat sisarukset riitauttaa toisten sisaruksien ennakkoon saaman lahjan, jotta tasa-arvo toteutuu. Lahjan luonne on kuitenkin merkityksellinen, sillä esimerkiksi vanhempien maksamat koulutuskustannukset eivät ole ennakkoperintöä. Erityisen suuria koulutukseen uhrattuja kustannuksia voidaan kuitenkin pitää ennakkoperintönä, jos vanhemmat ovat avustaneet lasta tämän täytettyä 18 vuotta. Ennakkoperinnön vaikutuksesta perintöosuuteen ja muista epäselvistä asioista voit kysyä lisää Minilexin asiantuntijoilta. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa