Minilex - Lakipuhelin

Selvittäjän tehtävät ja tiedonsaantioikeus velkajärjestelyssä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Selvittäjän tärkeimpänä tehtävänä voidaan pitää maksuohjelmaehdotuksen laatimista. Tätä tehtävää hoitaessaan hänen on neuvoteltava velallisen ja velkojien kanssa, sekä annettava heille velkajärjestelyn kannalta merkittäviä tietoja. Tuomioistuin voi määrätä selvittäjälle tämän lakisääteisen tehtävä lisäksi muitakin tehtäviä, kuten omaisuuden rahaksi muuttamisen. Selvittäjän on annettava velalliselle sekä velkojille tilaisuus lausuntojen antamiseen menettelyn yhteydessä. Selvittäjä voi pyytää velallisen ja velkojien lausumat ja väitteet määräpäivään mennessä uhalla, että lausumat ja väitteet voidaan muuten jättää huomioon ottamatta. Määräpäivä on asetettava niin, että asiaan osallisille jää kohtuullinen aika lausuman antamiseen. Maksuohjelmaehdotukseen on liitettävä selvittäjän tiivistelmä velallisen ja velkojien hakemusta ja ehdotusta koskevista lausumista.

Selvittäjän toimen tuloksellinen hoitaminen edellyttää laajan tiedonsaantioikeuden turvaamista. Siksi laissa onkin säädetty selvittäjän tiedonsaantioikeudesta tehtävänsä suorittamiseksi. Lain mukaan selvittäjällä on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä tietoja velallisen pankkitileistä, maksuliikenteestä, sopimuksista ja sitoumuksista sekä velallisen varallisuudesta, verotuksesta ja muista velallisen taloudellisista olosuhteista siinä määrin, kuin selvittäjän tehtävien hoitamiseksi on tarpeen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa