Minilex - Lakipuhelin

Selvittäjän palkkio, kustannusten korvaaminen ja vahingonkorvausvelvollisuus velkajärjestelyssä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Selvittäjällä on lain mukaan oikeus kohtuullisen palkkioon tehtävästään. Lisäksi selvittäjälle tulee maksaa korvaus hänelle aiheutuneista tehtävän kannalta tarpeellisista kustannuksista. Velallinen osallistuu näiden kustannusten kattamiseen maksukykyään vastaavalla määrällä. Velalliselle maksettavaksi kuuluva osuus voidaan ottaa myös velalliselle menettelyn alkamisen jälkeen kertyneistä varoista. Tämän ylittävä osuus maksetaan valtion varoista. Selvittäjän palkkioon liittyviä tarkempia määräyksiä sisältyy asiasta annettuun nimenomaiseen oikeusministeriön asetukseen.

Selvittäjä on vastuussa suorittamistaan toimista. Tämä selvittäjän vastuu toteutuu pääsääntöisesti lakisääteisen vahingonkorvausvelvollisuuden muodossa. Lain säännöksen nojalla selvittäjä on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on tehtäväänsä suorittaessaan virheellä tai laiminlyönnillä aiheuttanut velalliselle, velkojalle, takaajalle tai vakuuden asettajalle. Selvittäjän vastuu on siten tuottamusperusteista.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa