Minilex - Lakipuhelin

Salassapitovelvollisuus yksityishenkilön velkajärjestelyssä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Velkajärjestelyn yhteydessä velkoja ja selvittäjä saavat kattavasti tietoa velallisen taloudellisesta asemasta ja henkilökohtaisista olosuhteista. Näihin tietoihiin liittyen laissa säädetään salassapitovelvollisuudesta. Selvittäjä ja velkoja eivät nimittäin lain mukaan saa ilmaista tai käyttää yksityiseksi hyödykseen edellämainittuja tietoja, jotka he ovat saaneet tietoonsa velkajärjestelyn yhteydessä taikka silloin, kun velallinen on velkajärjestelyn pakollisena esivaiheena selvittänyt mahdollisuuksiaan sovintoon.

Kyseinen lain säännös ei kuitenkaan rajoita velkojan toimenpiteitä velan perimiseksi enää sen jälkeen, kun velkajärjestely hylätään tai maksuohjelma raukeaa. Säännös ei myöskään estä velkojaa neuvottelemasta toisten velkojien kanssa velkajärjestelyyn liittyvistä kysymyksistä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa