Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja pelastustoimen laiminlyönti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jokaisella on yleinen kansalaisvelvollisuus auttaa hengenvaarassa tai vakavan terveyden vaarassa olevaa kykyjensä mukaan. Voidaan puhua ”yleisestä pelastamisvelvollisuudesta”. Pelastustoimen laiminlyönti on rikoslaissa rangaistavaksi säädetty teko.

Pelastustoimen laiminlyönnistä rangaistaan sitä, joka tietäen toisen olevan hengenvaarassa tai vakavassa terveyden vaarassa on tälle antamatta tai hankkimatta sellaista apua, jota hänen mahdollisuutensa ja tilanteen luonne huomioon ottaen kohtuudella voidaan häneltä edellyttää.

Rangaistava laiminlyönti

Yleinen esimerkki rangaistavasta pelastustoimen laiminlyönnistä on tilanne, jossa laiminlyöntiin syyllistynyt ei yritä elvyttää tai hälytä apua nähtyään maassa makaavan tajuttoman henkilön. Jotta kyseessä voi olla rangaistava laiminlyönti, edellytetään sitä, että laiminlyöntiin syyllistynyt olisi kyennyt suorittamaan pelastustoimia, tai vähintään hälyttämään apua. Hänellä on siis täytynyt olla taito ja kyky tarvittaviin pelastustoimiin.

Pelastustointa voidaan odottaa vain sellaiselta henkilöltä, jolla on sopivat välineet tai joka on riittävän lähellä vahinkopaikkaa. Jos henkilö ei esimerkiksi ole uimataitoinen, ei häneltä voida odottaa toimia hukkuvan pelastamiseksi, jos tarvittavia apuvälineitä ei ole käsillä. Myös tilanteen aiheuttama paniikki ja hämmennys voivat aiheuttaa henkilön kyvyttömyyden toimia, jolloin laiminlyönnin rangaistavuus ei täyty.

Henkilön tiedoilla ja taidoilla on siten olennainen merkitys arvioitaessa sitä, minkälaisia pelastustoimia häneltä odotetaan. Lääkäriltä voidaan odottaa enemmän toimia tajuttoman henkilön pelastamiseksi kuin maallikolta. Myös tilanteella on huomattava merkitys sen suhteen, millaisia pelastustoimia muilta ihmisiltä voidaan kohtuudella edellyttää. Yleensä vähimmäisedellytyksenä voidaan pitää lisäavun hälyttämistä.

Pelastustoimeen liittyvä vähäinen terveysriski ei poista velvollisuutta toimia. Riskien on kuitenkin oltava pelastajan tiedoilla ja taidoilla hallittavissa, ketään ei voida edellyttää riskeeraavan omaa henkeään pelastustoimeen ryhtyessään. Virkamiesten, kuten poliisien ja palomiesten, velvollisuuksista säädetään erikseen.

Pelastustoimen laiminlyönnistä voidaan rangaista, vaikka henkilövahinkoa ei olisikaan sattunut. Passiiviseksi jäänyttä sivustakatsojaa voidaan rangaista, vaikka hädänalainen olisi saatukin pelastettua. Merkitystä ei myöskään ole sillä, kuinka paljon sivusta seuraajia paikalla oli. Edellytyksenä on, että sivustakatsoja olisi kyennyt ja häneltä voitiin edellyttää tarpeellisia pelastustoimia.

Rangaistusseuraamus

Pelastustoimen laiminlyönnistä voidaan tuomita sakkorangaistukseen tai vankeuteen. Vankeusrangaistuksen enimmäispituus on kuusi kuukautta, ja se voidaan tuomita ehdollisena tai ehdottomana.

Vinkit

  • Jokaisella on kansalaisvelvollisuus ryhtyä pelastustoimiin, jos havaitsee toisen olevan hengenvaarassa tai vakavassa terveyden vaarassa
  • Vähimmäistoimenpide on lisäavun hälyttäminen hätänumeroon soittamalla

Varoitukset

  • Jos pelastustoimen laiminlyönyt on erityisessä vastuuasemassa vaarassa olevaan nähden, voi kyse olla heitteillepanosta tai pahimmassa tapauksessa kuolemantuottamuksesta

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa