Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja vaaran aiheuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaaran aiheuttaminen on tekona säädetty rangaistavaksi Suomen rikoslaissa. Vaaran aiheuttamisen tunnusmerkistö kuvataan rikoslain 21 luvussa, jossa säädetään henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista.

Rikoslain mukaan vaaran aiheuttaminen on rangaistavaa, mikäli henkilö tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttaa toiselle vakavan hengen tai terveyden vaaran. Jotta teko olisi rangaistava, on vaaran oltava konkreettinen ja vakava. Lisäksi rikoksen tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää sitä, että tekijä on vaaraa aiheuttaessaan menetellyt joko tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Vaaran aiheuttamisen tunnusmerkistön mukaan vaaran on kohdistuttava nimenomaisesti henkeen tai terveyteen. Siitä, minkä tyyppisen vaaran aiheuttaminen on rangaistavaa, ei ole säädetty. Näin ollen vaaran aiheuttamisen säännös voi tulla sovellettavaksi monenlaisissa tilanteissa. Olennaista on se, että vaara on konkreettista, sekä se, että vaara kohdistuu toisen henkilön henkeen tai terveyteen. Käytännössä vaaran aiheuttaminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi ampumistapauksissa. Tunnusmerkistön mukaista vaaraa voi myös aiheutua muun muassa vaarallisten aineiden törkeän huolimattomasta käsittelystä.

Vaaran aiheuttamissäännös syrjäytyy, mikäli teosta on muualla laissa säädetty yhtä ankara tai ankarampi rangaistus. Käytännössä vaaran aiheuttaminen voi syrjäytyä esimerkiksi sen takia, että jonkin muun, esimerkiksi törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen tunnusmerkistö täyttyy. Mikäli teko johtaa henkilövahinkoon, ei vaaran aiheuttamisesta rangaista erikseen. Esimerkiksi pahoinpitelytilanteessa vaaran aiheuttamisesta ei rangaista, vaan vaaran aiheuttamisen katsotaan sisältyvän pahoinpitelyyn. Mikäli kuitenkin tekijä aiheuttaa konkreettista vaaraa mahdollisille sivullisille pahoinpitelyn aikana, voidaan tekijän syyksi lukea myös vaaran aiheuttaminen.

­Rikoslaissa määritellään vaaran aiheuttamisen rangaistusasteikko. Lain mukaan vaaran aiheuttamisesta voidaan tuomita joko sakkoa tai vankeutta. Vankeuden maksimimäärä on kaksi vuotta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]