Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja lievä pahoinpitely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lievä pahoinpitely on henkeen ja terveyteen kohdistuva rikos. Kyseessä on pahoinpitelyrikoksen lievempi tekomuoto, jonka rangaistavuudesta säädetään erikseen. Pahoinpitelyssä tehdään ruumiillista väkivaltaa tai muutoin vahingoitetaan toisen terveyttä, aiheutetaan kipua tai saatetaan toinen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan.

Jos pahoinpitely, huomioon ottaen väkivallan, ruumiillisen koskemattomuuden loukkauksen tai terveyden vahingoittamisen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, on kyseessä lievä pahoinpitely.

Teon vähäisyys

Jos pahoinpitelyssä käytetty väkivalta, puuttuminen ruumiilliseen koskemattomuuteen tai terveyden vahingoittaminen on ollut vain vähäistä, on kyseessä lievä pahoinpitely. Tyypillisiä lieviä väkivallan muotoja ovat tönäiseminen, nipistäminen, tukistaminen tai päälle sylkäiseminen. Näillä teoilla ei puututa uhrin ruumiilliseen koskemattomuuteen kovinkaan vakavasti eikä terveyttä vahingoiteta ainakaan akuuttia hoitoa vaativasti. Edellä mainittu teko voi toki täyttää myös pahoinpitelyn tunnusmerkistön, esimerkiksi jos päälle sylkäisijän tarkoituksena on tartuttaa helposti tarttuva tauti.

Jos teosta ei aiheudu ruumiillista seurausta, kyse on usein lievästä pahoinpitelystä. Pahoinpitelystä, myös lievästä tekomuodosta, rangaistaan ainoastaan tahallisena tekona. Tekijän on täytynyt siis mieltää, että hän puuttuu teollaan toisen ruumiilliseen koskemattomuuteen ilman oikeutta. Lievään pahoinpitelyyn voi antaa suostumuksen, jolloin kyse ei ole enää rangaistavasta teosta sen oikeudettomuuden puuttumisen vuoksi. Henkilö voi tiettyyn rajaan asti sallia omaan ruumiilliseen koskemattomuuteensa puuttumisen.

Kokonaisarvostelu

Pahoinpitely tulee arvioiduksi lievänä, jos teko on kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon tilanne kokonaisuudessaan. Vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi loukatun suostumus, tekijän mieltymys teon sallittavuudesta, henkilöiden fyysinen koko, ikä ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet.

Syyteoikeus ja rangaistusseuraamus

Lievä pahoinpitely on asianomistajarikos, mikä tarkoittaa, että syyttäjä saa nostaa teosta syytteen ainoastaan, jos rikoksen uhri on tehnyt asiassa syyttämispyynnön. Syyttämispyynnön voi tehdä rikosilmoituksen yhteydessä tai esitutkinnassa poliisille. Kuitenkin, jos lievä pahoinpitely on kohdistunut alle 18-vuotiaaseen henkilöön, tekijän aviopuolisoon tai muuhun läheiseen henkilöön tai työtehtävää suorittavaan henkilöön jonkun muun kuin työpaikan henkilöstöön kuuluvan toimesta, syyttäjällä on oikeus nostaa syyte asianomistajan tahdosta riippumatta. Esimerkiksi parisuhdeväkivaltatilanteissa on perusteltua, että syyttäjä saa nostaa syytteen rikoksen uhrin mahdollisesta vastustuksesta huolimatta.

Lievästä pahoinpitelystä voidaan tuomita sakkorangaistukseen.

Vinkit

- Lievä pahoinpitely on pahoinpitelyn lievempi tekomuoto

- Loukatun suostumus voi poistaa teolta rangaistavuuden

Varoitukset

- Vähäinenkin ruumiilliseen koskemattomuuteen puuttuminen voi täyttää lievän pahoinpitelyn tunnusmerkistön

- Väkivalta voi olla myös henkistä

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa