Minilex - Lakipuhelin

Rahtikirjan sisältövaatimukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rahtikirjan sisältö eroaa kotimaisissa ja kansainvälisissä tiekuljetuksissa. Molemmissa on kuitenkin mainittava lähettäjän nimi ja osoite sekä samat tiedot rahdinkuljettajan osalta. Kotimaista kuljetusta varten tehty rahtikirja on yleensä suppeampi. Siitä tulee nimi- ja osoitetietojen lisäksi näkyä tavaran kuljetettavaksi ottamisen paikka ja päivämäärä sekä määräpaikka, vastaanottajan nimi ja osoite, kollien lukumäärä ja niiden erityismerkit ja numerot tai vastaava tavaran seloste sekä tavaran kokonaispaino tai sen muulla tavalla ilmoitettu määrä. Mikäli kuljetettavana on vaarallista tavaraa, tavaran yleisesti hyväksytty nimike tulee myös mainita.

Kansainvälisessä kuljetuksessa rahtikirjan tulee olla tarkempi ja sisältää myös rahtikirjan tekopaikka ja -aika, tavaralajin yleisesti käytetty nimike, pakkaustapa ja kuljetukseen liittyvät kustannukset sekä esimerkiksi ohjeita tullia varten. On myös merkittävä maininta siitä, että kuljetukseen sovelletaan tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehtyä yleissopimusta taikka sen mukaista lakia, vaikka toisin olisi sovittu. Tarvittaessa on lisäksi merkittävä uudelleenkuormauskielto, kustannukset, jotka lähettäjä ottaa maksaakseen, tavaraa luovutettaessa perittävän jälkivaatimuksen määrä, tarkemmin määritellyissä tapauksissa tavaran ilmoitettu arvo sekä sen perille toimittamiseen liittyvän erityisen etuuden ilmoitettu arvo, lähettäjän tavaran vakuuttamisesta rahdinkuljettajalle antamat ohjeet, aika, jonka kuluessa kuljetus on sovittu saatettavaksi loppuun sekä luettelo rahdinkuljettajalle annetuista asiakirjoista.

Sekä tavaran lähettäjä että rahdinkuljettaja saavat lisätä rahtikirjaan myös muita tietoja, jos he katsovat sen tarpeelliseksi.

 

Mikäli rahtikirjaan merkitään tavaran lähettäjän toimesta virheellistä tietoa, vastaa tavaran lähettäjä rahdinkuljettajalle aiheutuneista vahingoista. Rahdinkuljettajan tulee taas rahtikirjan perusteella tarkastaa, vastaavatko rahtikirjaan merkityt tiedot kollien lukumäärää, merkkejä ja numeroita. Mikäli hän huomaa näissä puutteellisuutta tai tietojen täsmäämättömyyttä, tulee hänen tehdä rahtikirjaan varauma.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa