Minilex - Lakipuhelin

Poikkeus perintäkiellosta yksityishenkilön velkajärjestelyssä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkajärjestelyn aloittamisen seurauksena astuu voimaan velkojia pääsääntöisesti koskeva perintäkielto. Perintäkielto estää velkojia kohdistamasta velalliseen toimenpiteitä velkajärjestelyn piiriin kuuluvan velan maksamiseksi.

Perintäkiellosta voidaan kuitenkin poiketa vakuudella asemansa turvanneen velkojan hyväksi. Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain mukaan sellaisella velkojalla, jolla on velallisen antama turvaava vakuus perintäkiellon piiriin kuuluvasta velasta on oikeus vaatia tuomioistuimelta lupaa perintätoimenpiteiden suorittamiseen.

Tuomioistuin myöntää luvan vakuusvelan perintätoimenpiteisiin silloin, kun vakuutena oleva omaisuus ei kuulu velallisen perusturvaan. Toisaalta myös velallisen perusturvaan kuuluvan omaisuuden kohdalla oikeus perintätoimenpiteisiin voidaan myöntää, jos on ilmeistä, ettei velallinen velkajärjestelyssä pysty maksamaan vakuusvelkojalle lain mukaan määräytyvää vakuusvelkaosuutta. Vakuusvelkojan oikeuksia velkajärjestelyssä koskeva lainkohta edustaa eräänlaista kompromissiratkaisua velallisen taloudellisen toimintakyvyn palauttamisen ja kolmannen henkilön vakuusoikeuden turvaamisen välillä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa