Minilex - Lakipuhelin

Panttiomaisuuden tuotto ja siitä aiheutuvat kustannukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleensä panttiomaisuuden tuotto kuuluu omaisuuden omistajalle. Konkurssissa puolestaan pesään kuuluvan omaisuuden tuotto kuuluu konkurssipesään. Tästä poikkeuksen muodostaa kuitenkin panttiomaisuus, sillä panttiomaisuudesta saatava tuotto konkurssin ajalta kuuluu panttivelkojalle.

Panttivelkojalle panttiomaisuudesta kertyvä tuotto jaetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun panttiomaisuuden myynnistä saatua kauppahintaa jaetaan velkojien kesken.
Jos konkurssipesä hoitaa ja myy pesään kuuluvaa panttiomaisuutta, on sillä oikeus saada korvaus näistä toimista sille aiheutuneista kustannuksista. Kustannuksia syntyy esimerkiksi toimista, joilla konkurssipesä pyrkii säilyttämään pesään kuuluvan omaisuuden arvoa ja muuttamaan panttiomaisuutta rahaksi. Siten konkurssipesän yleishallintokuluja ei katsota pesään kuuluvan panttiomaisuuden hoito- ja myyntikuluiksi.

Konkurssipesällä on myös mahdollisuus antaa pesään kuuluvan panttiomaisuuden hoitaminen panttivelkojan tehtäväksi. Tällöin panttivelkojalla on sama oikeus kuin konkurssipesällä saada korvaus omaisuuden hoidosta aiheutuneista kustannuksista.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa