Minilex - Lakipuhelin

Konkurssimyynti ja sen edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssimyynnin perustana on konkurssiin asettamispäätös. Konkurssin alkaessa velallinen menettää määräysvallan omaisuuteensa ja omaisuuden hallinnointi, mukaan lukien oikeus omaisuuden myyntiin, siirtyy konkurssipesälle.

Myynti on mahdollinen välittömästi sen jälkeen, kun päätös konkurssiin asettamisesta on tehty. Nopea myynti saattaa olla välttämätöntä esimerkiksi omaisuuden nopean arvon alentumisen vuoksi tai tilanteessa, jossa säilyttämiskustannukset ovat korkeat. Jollei varsinaista pesänhoitajaa ole voitu vielä määrätä, tilapäisellä pesänhoitajalla on toimivalta myydä pilaantuva tai arvossaan muutoin nopeasti alentuva omaisuus. Tavallisesti pesänhoitajan apuna konkurssiomaisuuden myynnissä ovat ulkopuoliset realisointipalvelutoimistot. Helposti realisoitavan omaisuuden myynti onnistunee myös pesänhoitajalta itse.

Lähtökohtana konkurssimyynnissä on, ettei myynti esty, vaikka konkurssiin asettamista koskevaan päätökseen on haettu muutosta. Konkurssin alkamisen oikeusvaikutukset nimittäin pysyvät voimassa muutoksenhausta huolimatta. Myynti ei edellytä lainvoimaista konkurssiin asettamista koskevaa päätöstä. Muutoksenhakutuomioistuin voi kuitenkin silloin, jos velallinen on muutoksenhakijana, velallisen vaatimuksesta kieltää konkurssipesää myymästä omaisuutta enempää kuin on välttämätöntä tappioiden välttämiseksi tai konkurssipesän hallinnosta ja omaisuuden hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi. On myös mahdollista, että tuomioistuin antaa muita myyntiä rajoittavia määräyksiä. Taustalla on ajatus siitä, että myynnin toimittaminen saattaa tehdä muutoksenhaun tyhjäksi, mutta toisaalta konkurssin tarkoitus saattaisi jäädä toteutumatta, jos valitus automaattisesti estäisi myynnin.

Pesänhoitajalla on lisäksi oikeus myydä pesään kuuluvaa omaisuutta konkurssikustannusten suorittamiseksi myös raukeavassa konkurssissa. Omaisuus voidaan myydä järkevinä kokonaisuuksina, vaikka kertymä ylittäisi konkurssikustannukset. Pilaantuva ja arvossaan alentuva omaisuus myydään viipymättä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Konkurssimyynti voi koskea vain sellaista velallisen omaisuutta, joka kuuluu konkurssipesään. Konkurssimyynti on siinä mielessä pakkorealisointia, että se ei edellytä suostumusta velalliselta tai sivulliselta. Konkurssipesän myyntivalta ei koske sivullisen omaisuutta edes yhteisomistussuhteissa. Konkurssipesä saa myydä määräosin omistetun yhteisomistusesineen vain kaikkien sivullisyhteisomistajien suostumuksella. Muussa tapauksessa myyntivalta koskee ainoastaan velallisen osuutta. Tuomioistuinkaan ei voi ilman yhteisomistuksen purkamishakemusta antaa pesälle oikeutta myydä yhteisomistusesinettä, koska siihen oikeuttavaa lain säännöstä ei ole.

Yleensä konkurssi ei voi päättyä ennen kuin omaisuus on myyty. Lopputilitys saadaan kuitenkin toimittaa, vaikka panttiomaisuutta tai arvoltaan vähäistä muuta omaisuutta on myymättä.

Lakimiehemme kertovat lisää myyntimenettelystä konkurssissa ja avustavat konkurssiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa