Minilex - Lakipuhelin

Konkurssihuutokauppa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssihuutokauppa on konkurssin pesänselvittäjän keino realisoida konkurssiin asetetun velallisen omaisuutta. Käytännössä se siis tarkoittaa velallisen omaisuuden, esimerkiksi kiinteistön, muuttamista rahaksi. Konkurssiin asetetun omaisuuden huutokauppaaminen toimii pääpiirteissään vastaavalla tavalla kuin muunkin omaisuuden. Käytännössä siis korkein tarjottu hinta voittaa huutokaupan ja rahat siirtyvät konkurssipesän kautta velkojille.

 

Omaisuuden realisointi on yksi pesänhoitajan tärkeimmistä tehtävistä. Tämä johtuu siitä, että kaikki velallisen omaisuus ei luonnollisesti ole sellaisessa muodossa, että se voitaisiin suoraa antaa velkojille maksuna velasta. Omaisuuden realisoinnissa eli omaisuuden muuttamisessa rahaksi on tärkeää saavuttaa paras mahdollinen realisointitulos. Käytännössä tämä siis tarkoittaa parhaan mahdollisen hinnan saamista myytävästä omaisuudesta.

 

Huutokauppa on havaittu hyväksi tavaksi saavuttaa hyvä realisointitulos. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että huutokaupan avulla velallisen omaisuudesta voidaan myydä montaa eri asiaa yhdellä kertaa. Huutokaupassa voidaan esimerkiksi myydä teollisuustuotteita, jotka kiinnostavat saman teollisuuden alan toimijoita ja näiden lisäksi esimerkiksi toimistotarvikkeita, jotka voivat kiinnostaa monen eri alan toimijoita. Näin ollen yhdessä myyntitilaisuudessa pystytään myymään useampaa erilaista omaisuutta kerralla, kun muutoin sen myymiseksi saatettaisiin tarvita useampi eri myyntitoimitus, mikä taas lisäisi realisointikustannuksia.

 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Hyvään pesänhoitotapaan kuuluu, että pesänhoitaja huolehtii huutokaupan olennaisista ehdoista riittävällä tarkkuudella ja laatii myös huutokauppatilityksen. Huutokauppatilityksen sisältöön kuuluu esimerkiksi huutokauppapöytäkirja ja luettelo myydystä omaisuudesta. Huutokauppa ei saa siis olla ylimalkainen toimenpide vaan sitä toimitettaessa tulee huolehtia, että pyritään pääsemään kaikkia osapuolia miellyttävään ratkaisuun.

 

Nykypäivänä konkurssihuutokaupat ovat siirtyneet yhä enemmän internetiin. Tämä voi jouduttaa huutokaupan sujumista ja samalla alentaa omaisuuden myymisestä seuraavia kustannuksia. Internethuutokauppa on myös tarkasti säädeltyä ja samat hyvään pesänhoitotapaan kuuluvat elementit pätevät myös myytäessä omaisuutta internetin välityksellä.

 

Konkurssihuutokauppa on siis keino myydä konkurssiin ajautuneen velallisen omaisuutta yhdellä kertaa. Huutokaupassa perinteisesti eniten rahaa tarjonnut saa omaisuuden itselleen ja rahat siirtyvät myyjälle. Hyvään pesänhoitotapaan kuuluu kuitenkin varmistaa, että huutokauppa tähtää sellaiseen lopputulokseen, että saaduilla rahoilla on mahdollista ryhtyä maksamaan velkojien velkoja pois.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa