Minilex - Lakipuhelin

Panttivelkojan asema ja etuoikeudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Panttivelkojalla tarkoitetaan velkojaa, jonka saatavaa turvaa velallisen omaisuuteen kohdistuva panttioikeus. Panttioikeus takaa velkojalle oikeuden saada maksu siitä omaisuudesta, joka velan vakuudeksi on pantattu. Panttivelkojalla on tiettyjä etuoikeuksia tavalliseen velkojaan verrattuna. Normaalisti saatavan periminen maksun laiminlyöneeltä velalliselta edellyttää, että velkoja hankkii täytäntöönpanokelpoisen tuomioistuinratkaisun ja kääntyy sen jälkeen ulosottoviranomaisen puoleen maksun saamiseksi velallisen omaisuudesta. Panttivelkojan asemaa on kuitenkin helpotettu, sillä panttivelkoja voi ohittaa molemmat edellä mainitut vaiheet ja myydä itse pantin kohteen. Tämä koskee kuitenkin vain panttina olevia irtaimia esineitä, joita ovat tyypillisesti esimerkiksi taulut, korut, osakkeet ja asunto-osakkeet. Jos panttioikeuden kohteena on kiinteistö, tällöin myös panttivelkojan on turvauduttava ulosottoviranomaisen apuun.

Panttivelkojan asema on turvattu myös konkurssissa. Panttivelkoja ei kuitenkaan itse voi hakea velallista konkurssiin, sillä panttivelkojan saatavaa turvaa jo panttioikeus velallisen omaisuuteen. Panttivelkoja voi siis joutua konkurssiin mukaan lähinnä silloin, kun konkurssia on hakenut joku muu velkoja tai velallinen itse. Panttivelkojaa suojataan konkurssissa ensinnäkin sillä, että hänellä on etuoikeus saada suoritus panttikohteen arvosta. Toiseksi panttivelkojalla on konkurssissa niin sanottu separatistin asema. Tämä tarkoittaa sitä, että hän voi myydä panttiesineen ja ottaa myyntihinnasta suorituksen saatavalleen konkurssimenettelystä huolimatta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Panttiesine voidaan kuitenkin ulosmitata muiden, kilpailevien velkojien saatavan suorittamiseksi. Tällöinkin panttivelkojaa kuitenkin suojataa, sillä panttivelkojalla on oikeus saada suoritus panttikohteen arvosta ennen muita velkojia. Lisäksi panttioikeus hyödyttää myös yksityishenkilön velkajärjestelyssä ja yrityssaneerauksessa, joissa laaditaan velalliselle maksuohjelma velkojen suorittamiseksi. Maksuohjelmassa voidaan alentaa maksettavana olevan velan määrää, mutta ei kuitenkaan silloin, jos velallinen on antanut pantin velan vakuudeksi. Kaiken kaikkiaan panttivelkojalla on siis turvatumpi asema ja tiettyjä etuoikeuksia tavalliseen velkojaan verrattuna.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa