Minilex - Lakipuhelin

Panttivelkojan oikeus muuttaa panttiomaisuus rahaksi

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Panttivelkojalla sanotaan olevan konkurssissa separatistin asema. Tällä tarkoitetaan sitä. että panttivelkojalla on oikeus konkurssista huolimatta muuttaa panttiomaisuutta rahaksi. Panttivelkoja voi siten ottaa saatavansa panttiomaisuuden myynnistä kertyvästä kauppahinnasta. Panttivelkojalla ei ole kuitenkaan oikeutta pitää koko myyntihintaa, sillä tällä on nimenomaan oikeus vain kattaa saatavansa.

Panttivelkojalla ei ole kuitenkaan oikeutta edetä konkurssissa suoraan panttiomaisuuden myyntivaiheeseen. Panttivelkojalle on laissa säädetty tietty ilmoitusvelvollisuus konkurssipesän pesänhoitajalle panttisaatavastaan ennen kuin tämä voi ryhtyä muuttamaan panttiomaisuutta rahaksi. Lisäksi panttivelkojan on panttia myydessään otettava huomioon myös konkurssipesän edut eli pyrittävä saamaan pantista mahdollisimman korkea myyntihinta.

Panttivelkojalle on konkurssilaissa säädetty eräitä muitakin ilmoitusvelvollisuuksia liittyen panttiomaisuuden realisointiin. Näiden erilaisten panttivelkojaa koskevien ilmoitusvelvollisuuksien tarkoituksena on antaa konkurssipesälle mahdollisuus varmistaa, että myös konkurssipesän edut tulevat huomioon otetuksi panttiomaisuutta myytäessä. Erikseen on säädetty konkurssipesälle oikeus hakea tuomioistuimelta päätöstä kieltää panttivelkojaa myymästä panttiomaisuutta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »