Minilex - Lakipuhelin

Konkurssivarallisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtaisesti pesänhoitaja ratkaisee sen, mikä on konkurssivarallisuutta eli mitä konkurssipesään kuuluu. Pesänhoitaja ottaa konkurssin alkaessa haltuunsa koko pesään kuuluvan omaisuuden. Siinä tapauksessa, että sivullisen omaisuus voidaan erottaa velallisen omaisuudesta, se ei kuulu konkurssipesään, vaikka se olisikin velallisen hallinnassa. Tällaisessa tapauksessa omaisuus luovutetaan takaisin omistajalle tai vaihtoehtoisesti tämän määräämälle taholle.

Tuomioistuin ei etukäteen määrittele konkurssivarallisuutta, vaan erimielisyydet ratkaistaan vasta oikeudenkäynnissä. Tuomioistuimen rooli konkurssivarallisuuden määrittelyssä on siis passiivinen.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Pääsäännön mukaan konkurssipesään kuuluu se omaisuus, joka velallisella on konkurssin alkaessa tai jonka velallinen saa ennen konkurssin päättymistä. Jos konkurssiin asetetaan oikeushenkilön sijasta luonnollinen henkilö, luonnollisen henkilön konkurssipesään ei kuitenkaan kuulu henkilön konkurssin alkamisen jälkeen saama omaisuus tai ansaitsema tulo. Luonnollisen henkilön kohdalla tehdään siis merkittävä poikkeus pääsäännöstä. Omaisuuden kuuluminen konkurssipesään ei edellytä sitä, että omaisuudella on taloudellista arvoa.

Konkurssipesään kuuluu lisäksi konkurssipesän omaisuudesta saatava tuotto. Myös omaisuus, joka saadaan takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain nojalla, kuuluu konkurssipesään. Lähtökohtaisesti myös velallisen ulkomailla sijaitseva omaisuus kuuluu konkurssipesään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa