Minilex - Lakipuhelin

Päätös velkajärjestelyn aloittamisesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkajärjestelyn oikeusvaikutusten alkaminen seuraa suoraan menettelyn aloittamisesta. Sen vuoksi tuomioistuimen päätökselä velkajärjestelyn aloittamisesta on keskeinen merkitys eräänlaisena vedenjakajana. Tuomioistuimen on tehtävä päätös velkajärjestelyn aloittamisesta silloin, kun velkajärjestelyn lakisääteiset edellytykset täyttyvät eikä estettä ole. Lain mukaan velkajärjestelyn aloittamispäätökseen ei saa hakea muutosta. Täten asianosaisten tyytymättömyys kanavoituu myöhempään muutoksenhakuun.

Päättäessään velkajärjestelyn aloittamisesta tuomioistuin samalla asettaa asian käsittelyn kannalta keskeiset määräpäivät. Näitä ovat muunmuassa määräpäivä maksuohjelmaehdotuksen laatimiselle tai määräpäivä velkajärjestelyn piiriin kuuluvien velkojen ilmoittamiselle. Aloittamispäätös sisältää myös mahdollisen selvittäjän määräämisen.

Tuomioistuimen tulee lisäksi informoida velkajärjestelyvelallista tämän tietojenantovelvollisuudesta ja myötävaikutusvelvollisuudesta sekä velallista koskevasta maksu- ja vakuudenasettamiskiellosta. Lisäksi tuomioistuimen on ilmoitettava velkajärjestelyn alkamisesta velallisen kotipaikan ja velallisen kiinteistön sijaintipaikkakunnan ulosottoviranomaiselle sekä merkittävä päätökseen sen antamisen tai julistamisen kellonaika.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa