Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön osakkeiden maksaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiö on luonteeltaan sikäli ainutlaatuinen yritysmuoto, että se mahdollistaa vastuun hajautuksen ja niin sanotun rajoitetun vastuun omistajilleen. Osakkeenomistaja ei voi nimittäin menettää yhtiön vararikossa enempää kuin maksimissaan yhtiön osakkeita merkitessään yhtiöön sijoittamansa summa. Silti osakkeenomistajalla on mahdollisuus yhtiökokouksen kautta osallistua yhtiötä koskevaan päätöksentekoon. Tietynlaisena kääntöpuolena rajoitetulle vastuulle on osakeyhtiön korostettu velkojansuoja. Tätä ilmentää muun muassa tarkka sääntely osakeyhtiölaissa koskien osakkeen maksamista ennen osakkeeseen oikeuttavien merkintöjen tai oikeuksien voimaanastumista. Yhtiö voidaan tämän lisäksi perustaa virallisesti vasta kun kaikki merkittävät osakkeet on maksettu.

Osakeyhtiön osakkeesta maksettava hinta, sekä osakkeen maksamisen ajankohta ilmoitetaan osakeyhtiön perustamissopimuksessa. Osakkeen merkintämaksu ilmoitetaan rahamääräisenä. Merkintämaksulla tarkoitetaan siis osakkeelle määriteltyä rahamääräistä arvoa, jonka osakkeen merkitsijä eli tuleva osakkeenomistaja on myös velvollinen yhtiölle suorittamaan. Osakeyhtiön osake on mahdollista maksaa rahana taikka apporttina, eli muuna omaisuutena. On tavallista, että osakkeet voidaan yhtiön perustamisvaiheessa maksaa esimerkiksi osittain luovuttamalla yhtiölle tuotantovälineitä tai vaikkapa immateriaalioikeuksia. Osakeyhtiölain mukaisen vähimmäispääoman tulee kuitenkin olla kirjattuna yhtiölle rahassa.

Työsuoritus ei käy osakeyhtiön osakkeen maksamiseksi. Tuleva omistaja ei voi siis sitoutua työskentelemään esimerkiksi tiettyä aikaa yhtiölle osakettaan vastaan. Luonnollisesti jo etukäteen tehty työ voidaan palkita osakkeilla yhtiön toiminnan myöhemmässä vaiheessa siten, että yhtiö voi kuitata velkansa osakkeiden merkitsijälle luovuttamalla osakkeita. Ainoastaan työsitoumus ei siis ole sallittu maksutapa. Rahassa maksettava osakkeen merkintähinta tulee maksaa osakeyhtiön Suomessa olevalle talletuspankin tilille, taikka vaihtoehtoisesti ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin tilille tai vastaavalle ulkomailla olevalle tilille. Pääasia on, että rahat on talletettu siis pankkitilille ja tili kuuluu osakeyhtiölle.

Mikäli merkintähinta maksetaan rahan sijasta kokonaan tai osittain muulla omaisuudella eli apporttina, on tällä omaisuudella oltava luovutushetkellä yhtiölle vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo. Merkintämaksun maksamisesta apporttina tulee määrätä perustamissopimuksessa. Kyseessä ei siis ole osakkeen merkitsijälle väistämättä kuuluva oikeus valita miten osakkeensa maksaa, vaan siitä on sovittava yhteisesti. Osakeyhtiö ei ole velvollinen hyväksymään muuta kuin rahasuoritusta jos se ei toisin päätä. Perustamissopimuksessa on lisäksi oltava selvitys, jossa yksilöidään apporttiomaisuus ja sillä suoritettava maksu sekä selvitetään ne seikat jotka vaikuttavat tämän omaisuuden arvostamiseen, sekä ne menetelmät joita arvostamisessa noudatetaan. Mikäli näin ei ole toimittu, on osakkeen merkitsijällä velvollisuus näyttää, että omaisuudella oli maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Tällöin merkitsijän täytyy siis itse hankkia puolueeton asiantuntijan arvio omaisuuden arvosta yhtiölle.

Puuttuva määrä tulee suorittaa yhtiölle rahassa, mikäli siis apporttiomaisuus ei vastannutkaan vaadittua osakkeiden merkitsemissummaa. Osakkeiden merkintämaksujen tulee olla kokonaan suoritettu ennen kuin osakeyhtiön perustaminen ilmoitetaan rekisteröitäväksi. Mikäli osakkeiden merkintähintaa mahdollisine viivästyskorkoineen ei ole maksettu tämän eräännyttyä, eikä yhtiön hallitus ole antanut osakkeen merkitsijälle lisää maksuaikaa, voi hallitus todeta oikeuden osakkeeseen menetetyksi ja kyseinen merkintäoikeus voidaan antaa toiselle henkilölle. Lisäksi yhtiö saa periä kymmenesosan osakkeen hinnasta eräänlaisena sakkona siltä, jonka olisi pitänyt merkitä osake. Merkintämaksun maksamatta jättäminen voi johtaa yhtiön perustamisen raukeamiseen, tilanteessa jossa minimiosakepääomaa ei saada katetuksi vaadittuna kolmen kuukauden aikana. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sen suurempaa katastrofia kuin, että perustaminen on vain tehtävä uudestaan allekirjoittamalla uusi perustamissopimus. Lisätietoja osakeyhtiön osakkeiden maksamisesta sinulle tarjoaa lakipuhelin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa