Minilex - Lakipuhelin

Onko perittävän antama lahja ennakkoperintöä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtaisesti perittävän rintaperilliselleen antaman lahjan katsotaan olevan ennakkoperintöä. Antajansa taloudellisiin oloihin nähden tavanomainen lahja, etenkin, jos se on annettu yli kolme vuotta ennen perittävän kuolemaa, katsotaan kuitenkin yleensä normaaliksi lahjaksi. Sitä ei siten oteta ennakkoperintönä huomioon perinnönjaossa. Myöskään koulutuksen ja elatuksen tukemista normaalissa laajuudessa ei yleensä katsota ennakkoperinnöksi.

Mikäli vainajan antamaa lahjaa on pidettävä ennakkoperintönä, se huomioidaan perinnönjaossa perintöosuuksien suuruutta laskettaessa. Jos ennakon saaja ei ole rintaperillinen, ennakkoperintö on otettava perinnönjaossa huomioon vain, jos omaisuutta annettaessa on niin määrätty tai olosuhteiden perusteella on pääteltävissä niin olleen tarkoitetun(ennakkoperintöolettama). Omaisuus on perinnönjaossa arvostettava siihen arvoon mikä sillä oli, kun saaja sen vastaanotti, jollei erityisistä asianhaaroista muuta johdu.

Lahjanantajalla on mahdollisuus määrätä, onko hänen antamaansa lahjaa pidettävä ennakkoperintönä vai ei. Hän voi siten niin halutessaan myös kumota rintaperillisiä koskevan ennakkoperintöolettaman. Lahjanantajan tahdonilmaisuille ei ole asetettu aikarajaa taikka muotovaatimusta. Suullinen tahdonilmaisu juuri ennen kuolemaa on siten periaatteessa täysin pätevä. Erimielisyyksien välttämiseksi on kuitenkin aina suositeltavaa määrätä lahjan ennakkoperintöluonteesta tai sen poissuljennasta kirjallisesti.

Perittävän tarkoitus voi olla pääteltävissä myös olosuhteiden perusteella. Tämä tosin voi olla käytännössä vaikeaa todistaa perinnönjaossa. 

Mikäli lahjanantaja ei ole määrännyt lahjan ennakkoperintöluonteesta mitään ja hänen tarkoituksensa päätteleminen olosuhteiden perusteella on mahdotonta, otetaan lähtökohdaksi laissa säädetyt ennakkoperintöolettamat. Ennakkoperintöolettamat vaihtelevat sen mukaan, onko lahjansaaja rintaperillinen vai muu perillinen. Rintaperilliselle annettua lahjaa pidetään lähtökohtaisesti ennakkoperintönä, ellei muuta ole näytetty tarkoitetun. Muulle kuin rintaperilliselle annettua lahjaa puolestaan ei lähtökohtaisesti huomioida ennakkoperintönä, ellei muuta ole näytetty tarkoitetun. Epäselvissä tilanteissa on hyvä ottaa yhteyttä asiantuntevaan lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa