Minilex - Lakipuhelin

Onko perittävän antama lahja ennakkoperintöä?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Mikäli vainaja (perittävä) on antanut rintaperilliselleen lahjan, lähtökohtaisesti katsotaan, että kyseessä olevaa lahjaa on pidettävä ennakkoperintönä. Mikäli kyse on tavanomaisesta lahjasta, joka on annettu riittävän aikaisin ennen perittävän kuolemaa, ja jonka arvo ei ole epäsuhdassa vainajan taloudellisiin oloihin, tällainen lahja tulkitaan tavalliseksi lahjaksi, ei ennakkoperinnöksi. Muun muassa tavanomaista muistamista syntymäpäivänä tai vastaavasti tilapäistä avustusta opiskelevalle tai työttömälle lapselle voidaan pitää tavanomaisena lahjana.

Mikäli vainajan antamaa lahjaa on pidettävä ennakkoperintönä, kyseinen lahja huomioidaan perintöosuuksien suuruutta laskettaessa perinnönjaon yhteydessä. Mikäli ennakon saaja ei ole perillinen, vähentäminen on tehtävä vain silloin, kun omaisuutta annettaessa on niin määrätty tai olosuhteiden perusteella on pääteltävissä niin olleen tarkoitetun. Omaisuus on määriteltävä sen arvon perusteella, mikä sillä vastaanotettaessa oli, jollei asianhaaroista muuta johdu.

Lahjaa antaessaan tai myöhemmin elinaikanaan perittävällä on mahdollisuus määrätä, onko annettua lahjaa pidettävä saajan ennakkoperintönä. Perinnönjättäjä saa niin halutessaan kumota rintaperillisiä koskevan ennakkoperintöolettaman tahdonilmaisullaan milloin haluaa. Tahdonilmaisulle ei ole asetettu aikarajaa, ennakkoperintöoletuksen kumoaminen on mahdollista vaikkapa kuolinvuoteella. Täysin vapaamuotoinen tahdonilmaisu on riittävä olettaman kumoamiseksi. Erimielisyyksien välttämiseksi on kuitenkin suositeltavaa tehdä tahdonilmaisu kirjallisesti.

Perittävän tarkoitus lahjan luonteen ennakkoperintömäisyydestä on pääteltävissä myös olosuhteiden perusteella. Mikäli ennakkoperintölausumaa ei ole annettu ja tarkoituksen päätteleminen olosuhteiden perusteella on mahdotonta, on vastuksia kysymyksiin etsittävä laissa ilmaistujen oletussääntöjen pohjalta. Oletukset lahjan ennakkoperintömäisestä luonteesta vaihtelevat sen mukaan, onko lahjansaajaksi katsottua henkilöä pidettävä rintaperillisenä vai muuna perillisenä. Epäselvissä tilanteissa on hyvä ottaa yhteyttä asiantuntevaan lakimieheen. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa